Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by
PREASEISIÚINT BCE

Cinntí beartas airgeadaíochta

10 Bealtaine 2007

Ag cruinniú an lae inniu, a tionóladh i mBaile Átha Cliath, chinn Comhairle Rialaithe an BCE go bhfanfaidh an t-íosráta tairisceana ar na príomhoibríochtaí athmhaoiniúcháin agus na rátaí úis ar an tsaoráid iasachta imeallaí agus an tsaoráid taisce gan athrú ag 3.75%, 4.75% agus 2.75% faoi seach.

Déanfaidh Uachtarán an BCE trácht ar na cúinsí a bhí mar bhun leis na cinntí seo ag preasagallamh ag tosú ag 2.30 i.n. (ANLE) inniu.

TEAGMHÁIL

Banc Ceannais Eorpach

Stiúrthóireacht Cumarsáide

Ceadaítear atáirgeadh ar choinníoll go n-admhaítear an fhoinse.

An Oifig Preasa