Menu

Restaureringsprov

Analyser och prov

Provrestaurering av betongrasterfasaden med provfönster

© Robert Metsch.

Grossmarkthalle behöver restaureras och renoveras för att säkerställa konstruktionens stabilitet. I syfte att utarbeta ett renoveringskoncept, genomförde restauratörer och ingenjörer grundliga analyser och prover på Grossmarkthalle under perioden 2005–2007. Konstruktionens stabilitet bedömdes av ingenjörer för att undersöka byggnadens lämplighet för vidare användning, medan byggnadsrestauratörer sökte efter ursprungliga ytskikt och utvärderade deras skick. Detta arbete avslöjade ett antal skademönster som behöver behandlas genom olika åtgärder.

Originalmaterial

Provrestaurering av betongrasterfasaden med provfönster

© Robert Metsch.

Inuti flygelbyggnaderna har endast några få ytskikt kunnat bevaras i ursprungligt skick. Delar av trapphusen och utcheckningsområdet är t.ex. fortfarande i originalskick. I den västra flygelbyggnadens foajé finns det dekorativa originalmönstret av tegel fortfarande kvar under putsen. Dessa ytskikt kommer att friläggas och restaureras. Ifall de behöver kompletteras kommer detta att ske med neutrala, diskreta material som passar ihop med originalmaterialen.