Menu

Дейности по разрушаване

Разрушаване – тухла по тухла

Разрушаване на западната пристройка

Разрушаване на западната пристройка

© Robert Metsch

Между пролетта и есента на 2008 г. на строителната площадка на бившата Гросмарктхале и новата сграда на Европейската централна банка (ЕЦБ) бяха извършени предварителни строителни работи, като подготовка за основните строителни дейности. Разрушени бяха излезлият от експлоатация железопътен перон и двете четириетажни пристройки. Някои части от пристройките бяха внимателно демонтирани ръчно, така че тухлите да може да бъдат използвани за обновяване на фасадата на Гросмарктхале. Причината за това бе, че цветът на новите тухли няма да съответства на цвета на старите тухли поради използваните различни техники и материали.

Подготвителна работа на обекта

Ръчно разрушаване на тухлената зидария и събаряне на западната пристройка

Ръчно разрушаване на тухлената зидария и събаряне на западната пристройка

© Robert Metsch

Преди да предаде обекта на ЕЦБ, управата на град Франкфурт отговаряше за разчистването на площадката и подготовката ѝ за предаване. Тези дейности бяха извършени между пролетта и есента на 2004 г. и включваха разрушаване на сградите, които не заслужаваха да бъдат запазени: на юг от Гросмарктхале това бяха „синьото хале“, халето за вносни продукти, което е функционирало основно като депо за вносни тропически плодове, и „Ами-Хале“ (халето, използвано от американските военни части); на север от Гросмарктхале, между сградата на пазара и ул. „Зонеманщрасе“, беше разрушено и по-малкото „Халенхютен“.

Рециклиране

Получените в резултат от дейностите по разрушаване строителни отломки, например дърво, стъкло и материали от покривните конструкции, бяха внимателно сортирани, запазени и след това рециклирани или депонирани.