Gedenkteken op de locatie van de Grossmarkthalle

De jaren van 1941 tot 1945 vormen een zeer donker hoofdstuk in de geschiedenis van de Grossmarkthalle. De kelder van de oostelijke vleugel van het gebouw werd toen gebruikt als verzamelpunt voor de deportatie van Joodse mensen. Hier zijn meer dan 10.000 mensen uit de Joodse bevolking van Frankfurt op treinen gestapt die hen naar concentratiekampen vervoerden.Beeldengalerij

In 2001 hadden de ECB en de Joodse gemeenschap van Frankfurt reeds besloten een internationale wedstrijd uit te schrijven voor het ontwerp van een gedenkteken. De wedstrijd werd daarna, tussen 2009 en 2011, georganiseerd door de Stad Frankfurt am Main, in nauwe samenwerking met de Joodse gemeenschap van Frankfurt en de ECB. Het winnende ontwerp, van de hand van de architecten KatzKaiser, concentreert zich op geslaagde wijze op beschikbare "fragmenten" uit de geschiedenis en creëert een verhaal dat de complexiteit van de deportaties symboliseert zonder daarbij de aandacht af te leiden van de locatie zelf. Dit geldt voor zowel het bureaucratische proces achter de misdaad als de misdaad zelf, de deportatie.

Een pad, seinhuisje en treinrails op openbaar terrein

Het deel van het gedenkteken dat voor het publiek toegankelijk is ligt op het stuk land ten oosten van de Grossmarkthalle, waar tussen het Ostend en de rivier de Main een pad voor voetgangers en fietsers is aangelegd. Dit nieuwe openbare pad, samen met de oude treinrails en een seinhuisje erlangs, dient als herinnering aan de deportatie van Joodse vrouwen, mannen en kinderen. Een wandelbrug met treden is ook behouden. Hier namen mensen afscheid van hun familieleden, of keken met passieve nieuwsgierigheid.

Helling en kelderruimten op het terrein van de ECB

Een betonnen helling loopt van de oostgrens van het terrein naar de kelderruimten van de Grossmarkthalle, en markeert zo de oude ingang naar de kelder en vormt een breuk in het landschap. De helling wordt geflankeerd door twee betonnen muren. Een glasplaat aan de grens van het terrein stelt mensen in staat naar beneden, naar de ingang naar de kelder, te kijken en in de "diepten van de geschiedenis" te kijken. De kelderruimte waarin de mensen werden vastgehouden voordat zij werden gedeporteerd is grotendeels in originele staat gelaten om zo een authentiek onderdeel van het gedenkteken te vormen. Om bezoekers en voorbijgangers vanuit verschillende perspectieven inzicht te geven in de deportaties, zijn in de diverse onderdelen van het gedenkteken verslagen van slachtoffers en toeschouwers gegraveerd. Het doel is dat mensen deze informatie tegenkomen op een wandeling door de groene zone zonder een speciaal bezoek te brengen aan het gedenkteken.