Dział edukacyjny

Kto czuwa nad euro? Co to jest inflacja? Dlaczego stabilność cen jest ważna dla nas wszystkich?

Odpowiedzi na te pytania i wiele innych informacji można znaleźć w trzyminutowym filmie o roli i zadaniach EBC i Eurosystemu.


Gry, symulacje i animacje

Gra TOP FLOOR

TOP FLOOR – Windą na szczyt

Zapraszamy do udziału w quizie sprawdzającym wiedzę o EBC i Eurosystemie.

Zadaniem gracza jest odpowiedzieć na pytania dotyczące roli i zadań EBC, Eurosystemu i Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Następnie trzeba dostarczyć siedem zdobytych dokumentów na najwyższe piętro, gdzie Rada Prezesów obraduje nad wysokością stóp procentowych dla strefy euro.

Gra TOP FLOOR – Windą na szczyt

Gra ECONOMIA

ECONOMIA – Mistrz polityki pieniężnej

Jak zapanować nad inflacją? Zadaniem gracza jest utrzymać ją na niskim i stabilnym poziomie nieznacznie poniżej 2%.

Available on the App Store

Gra ECONOMIA przedstawia w uproszczeniu, na czym polega polityka pieniężna. Treści gry nie należy utożsamiać z poglądami Europejskiego Banku Centralnego ani żadnego z banków centralnych krajów strefy euro.

Gra ECONOMIA – Mistrz polityki pieniężnej

INFLATION ISLAND

INFLATION ISLAND – Jak inflacja wpływa na gospodarkę

Czym różnią się od siebie: deflacja, stabilność cen, wysoka inflacja i hiperinflacja? W zrozumieniu tych pojęć pomoże gra INFLATION ISLAND.

Gra INFLATION ISLAND

Dla szkół

Logo konkursu POKOLENIE EURO

Osoby zainteresowane ekonomią zapraszamy do konkursu POKOLENIE EURO. To okazja, by dowiedzieć się więcej o stabilności cen, Europejskim Banku Centralnym i polityce pieniężnej. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich ze strefy euro. Zwycięzcy otrzymają nagrody z rąk prezesa EBC podczas uroczystości we Frankfurcie nad Menem.

POKOLENIE EURO – konkurs dla szkół średnich
Ania i Aleks

Akademia Euro to nowa inicjatywa edukacyjna wykorzystująca różne narzędzia dydaktyczne, w tym gry komputerowe, interaktywne prezentacje, zestaw publikacji oraz wystawę o euro.
Celem tej inicjatywy jest szerzenie wiedzy o banknotach i monetach euro oraz ich zabezpieczeniach w formie nauki przez zabawę.

Akademia Euro

Edukacyjny film animowany o stabilności cen

Ania, Aleks i potwór inflacji

Ten zestaw materiałów dla nauczycieli i nastolatków wyjaśnia znaczenie stabilności cen z punktu widzenia konsumenta. W zestawie znajdują się: ośmiominutowy film animowany, broszura dla uczniów i podręcznik dla nauczycieli.

Edukacyjny film animowany o stabilności cen

Inne materiały

Filiżanka kawy z symbolem €

Co to jest inflacja?

EBC dąży do utrzymania inflacji na poziomie nieznacznie poniżej 2%. Jak oblicza się stopę inflacji? Co najbardziej wpłynęło na jej wartość w ostatnim miesiącu?