Utbildningsmaterial

Vet du vem det är som sköter euron? Vad är inflation? Och varför är prisstabilitet viktigt för dig?

Dessa tre frågor och mycket annat får du svar på i den här tre minuter långa introduktionen som handlar om vad ECB och eurosystemet gör och ansvarar för.


Spel

Top Floor

TOP FLOOR - Ta dig till toppen!

Tycker du att du känner till ECB och Eurosystemet? Svara på frågorna och se hur det går!

Frågorna gäller vilka roller och ansvarsområden ECB, Eurosystemet, och Europeiska centrabankssystemet har. Svara rätt och samla in de sju rapporterna som ECB-rådet behöver före mötet på översta våningen för att bestämma styrräntan för euroområdet.

Top Floor - Ta dig till toppen!

ECONOMIA

ECONOMIA – Spelet om penningpolitiken

Kan du hålla inflationen under kontroll? Den ska vara stabil och låg, på just under 2 procent.

Available on the App Store

ECONOMIA är ett spel som på ett enkelt sätt förklarar hur penningpolitiken fungerar. Spelet återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska centralbankens åsikter eller de från någon annan centralbank i euroområdet.

ECONOMIA – spelet om penningpolitiken

Inflation Island

Inflation Island – Hur inflationen påverkar ekonomin

Vet du vad skillnaden är mellan deflation, prisstabilitet, hög inflation och hyperinflation? Det lär du dig mer om på Inflation Island.

Inflation Island

För skolor

Logo för Generation Euro Student's award

Är du intresserad av ekonomi? I så fall ska du anmäla dig till elevtävlingen Generation Euro Students' Award. Alla gymnasieelever inom euroområdet som vill lära sig mer om prisstabilitet, ECB och penningpolitik, kan delta. Vinnarna åker till Frankfurt am Main på den europeiska prisutdelningen och får motta ett pris av ECB:s ordförande.

Generation Euro Students’ Award
Anna och Alex

Euroskolan är ett nytt koncept som bygger på en serie undervisningsverktyg där spel blandas med interaktiva applikationer, publikationer och en utställning.
Målet är att på ett underhållande sätt öka kunskapen om eurosedlar och -mynt och deras säkerhetsdetaljer.

Euroskolan
Anna, Alex och inflationsmonstret

Detta material är riktat till lärare och unga tonåringar och förklarar vikten av prisstabilitet sett ur konsumenternas synvinkel. Det består av en åttaminuters video, en broschyr för elever och en lärarhandledning.

Tecknat om prisstabilitet för skolor

Övrigt