Vzdelávacie materiály

Viete, kto má na starosti euro? Čo je to inflácia? A prečo je cenová stabilita dôležitá aj pre vás?

Odpovede na tieto otázky a veľa ďalších informácií nájdete v tomto trojminútovom videu o úlohách ECB a Eurosystému.


Hry, simulácie a animácie

TOP FLOOR

TOP FLOOR – dostaneš sa až úplne hore?

Koľko toho vieš o ECB a Eurosystéme? Vyskúšaj si túto kvízovú hru!

Tvojou úlohou je odpovedať na otázky o úlohách ECB, Eurosystému a Európskeho systému centrálnych bánk a snažiť sa získať sedem dokumentov pre Radu guvernérov, ktorá ich potrebuje, aby mohla na svojom zasadaní na najvyššom poschodí rozhodnúť o úrokových sadzbách pre eurozónu.

TOP FLOOR – dostaneš sa až úplne hore?

ECONOMIA

ECONOMIA – hra o menovej politike

Dokážeš udržať infláciu pod kontrolou? Tvojím cieľom je udržiavať ju na stabilne nízkej úrovni – tesne pod 2 %.

Available on the App Store

ECONOMIA je hra, ktorá zjednodušeným spôsobom vysvetľuje, ako funguje menová politika. Hra nemusí nevyhnutne vyjadrovať názory Európskej centrálnej banky ani ostatných centrálnych bánk v eurozóne.

ECONOMIA – hra o menovej politike

Inflation Island

Inflation Island – ako inflácia vplýva na ekonomiku

Vieš, aký je rozdiel medzi defláciou, cenovou stabilitou, vysokou infláciou a hyperinfláciou? Dozvieš sa to v hre Inflation Island.

Inflation Island

Pre školy

Logo súťaže pre študentov Generácia Euro

Zaujímate sa o ekonómiu? Tak sa prihláste do súťaže pre študentov Generácia Euro. Súťaž je určená pre študentov stredných škôl v krajinách eurozóny, ktorí sa chcú dozvedieť viac o cenovej stabilite, ECB a menovej politike. Víťazi sa zúčastnia na odovzdávaní cien na európskej úrovni vo Frankfurte, kde si prevezmú cenu od prezidenta ECB!

Súťaž pre študentov Generácia Euro
Anna a Alex

Euroškola je nová koncepcia založená na súbore vzdelávacích pomôcok, ktorý kombinuje hry s interaktívnymi prezentáciami, publikáciami a výstavou.
Jej cieľom je zaujímavým a zábavným spôsobom zvýšiť mieru informovanosti o eurových bankovkách a minciach a ich ochranných prvkoch.

Euroškola
Anna, Alex a inflačná príšera

Tento súbor materiálov určený pre učiteľov a žiakov objasňuje dôležitosť cenovej stability z pohľadu spotrebiteľa. Tvorí ho osemminútové video, leták pre žiakov a príručka pre učiteľov.

Kreslený film o cenovej stabilite pre školy

Ďalšie informácie

Šálka kávy so symbolom €

Čo je to inflácia?

Cieľom ECB je udržať mieru inflácie na úrovni tesne pod 2 %. Ako sa počíta miera inflácie? Čo ju najviac ovplyvnilo minulý mesiac?