EuroHra Euro Run

Euro Run game

Úlohou hráčov je nazbierať čo najviac bodov a správne odpovedať na sprievodné otázky o eurových bankovkách a minciach. Spustenie hry je naplánované na október.Eurové bankovky série Európa

Eurové bankovky série Európa sa v eurozóne zavádzajú postupne v priebehu niekoľkých rokov. Nová bankovka 20 € bola odhalená 24. februára 2015 a do obehu bude uvedená 25. novembra 2015.Ochrana bankoviek

Pravosť eurových bankoviek sa dá ľahko overiť. Stačí ich skontrolovať hmatom, pohľadom a naklonením.Profesionálni spracovatelia peňazí

Ak pracujete v komerčnej banke, na pošte alebo v inej organizácii, ktorá overuje pravosť peňazí, triedi a vydáva ich, tieto vzdelávacie materiály pre vás môžu byť užitočné. K dispozícii sú aj informácie o overovaní pravosti a upotrebiteľnosti eurových bankoviek a ich vracaní do obehu.Zoznámte sa s eurom zábavnou formou

Navštívte Euroškolu, ktorá obsahuje vzdelávacie materiály o eurových bankovkách a minciach.