Základné informácie o ECB


Euro map

Európska centrálna banka (ECB) je centrálnou bankou pre jednotnú európsku menu euro. Hlavnou úlohou ECB je udržiavať kúpnu silu eura a cenovú stabilitu v eurozóne. Eurozónu tvorí 19 členských štátov Európskej únie, ktoré od roku 1999 zaviedli euro.Úloha ECB

Našou úlohou je slúžiť občanom Európy tým, že udržiavame cenovú stabilitu a chránime hodnotu eura. Viac informácií o úlohe ECB, Eurosystému a jednotného mechanizmu dohľadu:

Vyhlásenie o úloháchAké sú úlohy ECB?

ECB určuje a vykonáva menovú politiku eurozóny a plní celý rad ďalších úloh vrátane bankového dohľadu.

Úlohy ECB
ECB, ESCB a EurosystémOrganizačné usporiadanie ECB

ECB je inštitúciou EÚ, ktorá je jadrom Eurosystému a jednotného mechanizmu dohľadu. Bližšie informácie o jej organizačnej a riadiacej štruktúre a zložení jej hlavného rozhodovacieho orgánu – Rady guvernérov:

Organizácia
Právny rámecZodpovednosť voči občanom Európy

ECB slúži občanom Európy a formálne sa im zodpovedá prostredníctvom Európskeho parlamentu. Zmluvy o Európskej únii určujú rôzne línie zodpovednosti, medzi ktoré patrí aj vydávanie výročnej správy.

Zodpovednosť
Výročná správa