Информационно-образователни материали

ЕЦБ предоставя широк набор от мултимедийни материали, за да помогне на младите хора, учениците, студентите и широката общественост да научат повече за основни икономически понятия като инфлация и ценова стабилност.

Също така сме разработили редица интерактивни игри и провеждаме ученическото състезание „€вро поколение“.



Състезанието „Euro Run“ продължава до февруари 2016 г.

Euro Run game

Ако сте на възраст между 9 и 12 години и живеете в еврозоната, участвайте в състезанието сега. Можете да се опитвате да спечелите награда до 25 февруари 2016 г.



Участвайте в Ученическа награда „€вро поколение“

Girl in front of PC entering the Generation Euro Students’ Competition

Интересувате се от икономика? Искате да научите повече за ЕЦБ и за паричната политика? Включете се в Ученическа награда „€вро поколение“ – състезание, в което могат да участват ученически отбори от гимназиален курс в еврозоната.

Ученическа награда „€вро поколение“




ЕЦБ обяснява

Търсите ли информация и ресурси за ЕЦБ? Искате ли да се запознаете по-задълбочено с някои от въпросите, с които се занимава тя?

Ключова информация