Информационно-образователни материали

Знаете ли кой се грижи за еврото? Какво представлява инфлацията? И защо ценовата стабилност е важна за нас?

Намерете отговорите на тези въпроси и много други неща в това триминутно въведение в ролята и задачите на ЕЦБ и Евросистемата.


Игри, симулации и анимационни филми

„TOP FLOOR“

„TOP FLOOR – Изкачете се до върха!“

Мислите ли, че познавате добре ЕЦБ и Евросистемата? Проверете го с тази игра-викторина!

Ще отговаряте на въпроси за ролята и задачите на ЕЦБ, Евросистемата и Европейската система на централните банки. Отговорете правилно и съберете седем доклада за Управителния съвет преди заседанието му на най-горния етаж, на което ще вземе решение относно лихвените проценти!

„TOP FLOOR – Изкачете се до върха!“

„Economia“

„ЕCONOMIA“ – Играта за паричната политика

Можете ли да държите инфлацията под контрол? Трябва да я поддържате ниска – малко под 2 % – и стабилна.

Available on the App Store

„ЕCONOMIA“ е игра, която по опростен начин обяснява механизма на паричната политика. Тя не отразява непременно възгледите на Европейската централна банка или на която и да е друга централна банка в еврозоната.

„Economia“ – Играта за паричната политика

„Inflation Island“

„Inflation Island“ – Как инфлацията въздейства върху икономиката

Знаете ли каква е разликата между дефлация, ценова стабилност, висока инфлация и хиперинфлация? Открийте я с играта „Inflation Island“.

Играта „Inflation Island“

За училищата

Лого на ученическата награда „Евро поколение“

Интересна ли ви е икономиката? Състезавайте се тогава за Ученическата награда „Евро поколение“. В състезанието могат да участват ученици в гимназиален курс от еврозоната, които искат да научат повече за ценовата стабилност, ЕЦБ и паричната политика. Победителите ще участват в церемонията „Европейска награда“ във Франкфурт, която ще бъде връчена от председателя на ЕЦБ!

Ученическа награда „Евро поколение“
Анна и Алекс

Съчетавайки игри, интерактивни табла, публикации и изложба, „Евро училище“ е нова идея, основаваща се на комплекс от образователни инструменти.
Предназначението на „Евро училище“ е да подобри информираността за евробанкнотите и монетите и за техните защитни елементи по приятен и занимателен начин.

Евро училище
Анна, Алекс и инфлационното чудовище

Комплектът, предназначен за преподаватели и тийнейджъри, обяснява значението на ценовата стабилност от гледна точка на крайния потребител. Той се състои от осемминутен видеоматериал, брошура за ученици и брошура за учители.

Анимационен филм за ценовата стабилност, предназначен за училищата

И това не е всичко

Чаша кафе със символа „€“

Какво представлява инфлацията?

ЕЦБ се стреми да поддържа темп на инфлация малко под 2 %. Как се изчислява той? Какво е повлияло най-силно темпа на инфлация миналия месец?