Банкноти

Съществуват седем различни купюри евробанкноти: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € и 500 €. Банкнотите от първата серия постепенно се заместват от банкнотите от серия „Европа“.

Всички евробанкноти са законно платежно средство навсякъде в еврозоната.

Новите 50 €

Новата банкнота от 50 € бе въведена в 19-те държави от еврозоната на 4 април 2017 г. Тя е четвъртата банкнота от серия „Европа“ и вече е в обращение наред с новите 5 €, 10 € и 20 €.

Видеоматериали за телевизиите са на разположение при поискване: media@ecb.europa.eu

Основни дати
4 април 2017 г.

Новата банкнота от 50 € е въведена в еврозоната.

5 юли 2016 г.

Представена е банкнотата от 50 € от серия „Европа“.

25 ноември 2015 г.
Новата банкнота от 20 € е въведена в еврозоната.
24 февруари 2015 г.
Представена е банкнотата от 20 € от серия „Европа“.
1 януари 2015 г.
Литва приема еврото.
23 септември 2014 г.
Новата банкнота от 10 € е въведена в еврозоната.
13 януари 2014 г.
Представена е банкнотата от 10 € от серия „Европа“.
1 януари 2014 г.
Латвия приема еврото.
2 май 2013 г.
Въведена е новата банкнота от 5 €.
10 януари 2013 г.
Представена е банкнотата от 5 € от серия „Европа“.
8 ноември 2012 г.
ЕЦБ обявява въвеждането на втората серия евробанкноти, наречена серия „Европа“, което започва с банкнотата от 5 €, и разкрива изображения на три нови защитни елемента.
1 януари 2011 г.
Естония приема еврото.
1 януари 2009 г.
Словакия приема еврото.
1 януари 2008 г.
Кипър и Малта приемат еврото.
1 януари 2007 г.
Словения приема еврото.
1 януари 2002 г.
Евробанкнотите и монетите са въведени в 12 държави от ЕС: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Финландия и Франция.

Купюри на банкнотите

Запознайте се с първата серия евробанкноти и с някои от банкнотите от серия „Европа“. Всяка купюра има свой отличителен цвят, както и изображение, представящо определен архитектурен стил от класицизма до архитектурата на ХХ век.

Онлайн проучване за качеството на евробанкнотите

Обратната информация от Вас е важна, за да сме сигурни, че евробанкнотите в обращение са с възможно най-добро качество. Участвайте в това кратко онлайн проучване и ни кажете какво мислите за качеството на банкнотите!

Публикации

Листовки, брошури, плакати и други материали са достъпни онлайн за широката публика и за боравещи с пари в брой на професионална основа. В някои случаи са на разположение и печатни екземпляри.

Защита на банкнотите

Евробанкнотите съдържат редица защитни елементи. Просто ги пипнете, разгледайте и наклонете.