За Европейската централна банка


Euro map

Европейската централна банка (ЕЦБ) е централната банка, която отговаря за единната европейска парична единица – еврото. Основната задача на ЕЦБ е да поддържа покупателната способност на еврото и ценовата стабилност в еврозоната. Еврозоната се състои от 19-те държави от Европейския съюз, които са въвели еврото от 1999 г. насам.Мисията на ЕЦБ

Нашата мисия е да служим на гражданите на Европа, като поддържаме ценова стабилност и запазваме стойността на еврото. Научете повече за мисията на ЕЦБ, Евросистемата и единния надзорен механизъм.

МисияКакви са задачите на ЕЦБ?

ЕЦБ определя и прилага паричната политика за еврозоната и изпълнява редица други задачи, включително банков надзор.

Задачи на ЕЦБ
ЕЦБ, ЕСЦБ и ЕвросистематаКак е организирана ЕЦБ?

ЕЦБ е официална институция на ЕС, център на Евросистемата и на единния надзорен механизъм. Запознайте се с нейната организационна и управленска структура и научете кой кой е в Управителния съвет – главния орган за вземане на решения.

Организация
Правна рамкаОтчетност пред гражданите на Европа

ЕЦБ работи за гражданите на Европа и официално се отчита пред тях чрез Европейския парламент. В Договорите на Европейския съюз са посочени различните канали за отчетност, които включват и годишния доклад.

Отчетност
Годишен доклад