Използване на изображения на евробанкноти

Изображения на евробанкноти могат да се използват без предварително разрешение, при условие че възпроизвеждането е съобразено с правилата на ЕЦБ (вж. по-специално член 2 от Решение EЦБ/2013/10). Те имат за цел да гарантират, че копието не може да бъде сбъркано с истинска банкнота и по този начин допринасят за поддържането на доверието в единната парична единица.

Изтеглете изображения на банкноти

Image of euro banknotes

Можете да получите архивирани файлове с изображения с ниска резолюция (72 dpi) на първата серия евробанкноти и на серия „Европа“.

Предотвратяване на незаконната употреба на цифрови изображения на банкноти

Фалшификаторите все повече използват хардуер и софтуер за цифрови изображения. В отговор на това Групата от централни банки за ограничаване на фалшифицирането – международна група от над 30 централни банки, създадена по искане на управителите на централните банки на държавите от Г-10 – разработи система за ограничаване на фалшифицирането, която предотвратява копирането и възпроизвеждането на изображения от защитените банкноти. Производители на хардуер и софтуер по собствена инициатива прилагат тази система.

Възпроизвеждане на изображения на банкноти с висока резолюция

Ако желаете да възпроизведете изображения на евробанкноти с висока резолюция и имате законен професионален интерес, пишете на info@ecb.europa.eu и обяснете за какво са Ви нужни изображенията, като посочите:

  • своето име и данни за контакт
  • подробности за стопанската си дейност
  • уебсайт адреса на фирмата си
  • информация за предвиденото използване на изображението/изображенията

Ще бъдете поканени да попълните и изпратите декларация за конфиденциалност, която трябва да бъде подписана от упълномощен представител на Вашата фирма. Ако изрично не посочите друго, ще Ви предоставим изображения на най-скоро емитираната или представена банкнота от серия „Европа“ (300 dpi; формат TIFF; с обозначение „SPECIMEN“). Тези изображения не задействат системата за ограничаване на фалшифицирането. Ще се постараем да изпълним заявката Ви до пет работни дни след получаването на надлежно попълнената и подписана декларация за конфиденциалност.