Sedlar

Eurosedlarna finns i sju olika valörer. 5, 10, 20, 50, 100, 200 och 500 euro. Första serien kommer gradvis att ersättas med Europaserien.

Alla sedlarna är lagligt betalningsmedel i hela euroområdet.

Den nya 50-eurosedeln

Den nya 50-eurosedeln introducerades i 19 länder i euroområdet den 4 april 2017. Det är den fjärde sedeln i Europaserien och den är nu i omlopp parallellt med de nya 5-, 10- och 20-eurosedlarna.

Inspelat material för TV-stationer erhålls på begäran media@ecb.europa.eu

Viktiga datum
4 april 2017

Den nya 50-eurosedeln införs i euroområdet.

5 juli 2016

50-eurosedeln i Europaserien presenteras.

25 november 2015
Den nya 20-eurosedeln införs i euroområdet.
24 februari 2015
20-eurosedeln i Europaserien presenteras.
1 januari 2015
Litauen inför euron.
23 september 2014
Den nya 10-eurosedeln införs i euroområdet.
13 januari 2014
10-eurosedeln i Europaserien presenteras.
1 januari 2014
Lettland inför euron.
2 maj 2013
^
De nya 5-eurosedlarna införs i euroområdet.
10 januari 2013
5-eurosedeln i Europaserien presenteras.
8 november 2012
ECB meddelar att den andra serien eurosedlar, den s.k. Europa-serien, lanseras och börjar med 5-eurosedeln och presenterar bilder på tre nya säkerhetsdetaljer.
1 januari 2011
Estland inför euron.
1 januari 2009
Slovakien inför euron.
1 januari 2008
Cypern och Malta inför euron.
1 januari 2007
Slovenien inför euron.
1 januari 2002
Eurosedlar (och mynt) införs i 12 EU-länder: Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Spanien.

Sedelvalörer

Titta på den första serien sedlar och de nya från Europaserien. Varje valör har sin egen specifika färg och en bild från en arkitektonisk stilriktning, från klassisk till modern 1900-talsarkitektur.

Webbenkät om kvaliteten på eurosedlar

Dina synpunkter är viktiga för att eurosedlarna i omlopp ska hålla en så hög kvalitet som möjligt. Delta i denna korta webbenkät och tala om för oss vad du tycker om kvaliteten på dina sedlar.

Publikationer

På webbplatsen finns informationsblad, broschyrer, affischer och annat material för allmänheten och de som yrkesmässigt hanterar kontanter. Tryckt material finns i vissa fall.

Sedelsäkerhet

Eurosedlarna innehåller flera säkerhetsdetaljer. Bara KÄNN, TITTA och LUTA!