Bankovky

Eurobankovky mají sedm různých nominálních hodnot: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € a 500 €. Bankovky první série jsou postupně nahrazovány bankovkami série Europa.

Všechny bankovky jsou zákonným platidlem v celé eurozóně.

Nová bankovka 50 €

Nová bankovka 50 € byla zavedena v 19 zemích eurozóny 4. dubna 2017. Jedná se o čtvrtou bankovku série Europa a nyní je v oběhu společně s novými bankovkami 5 €,10 € a 20 €.

Na požádání jsou k dispozici záběry pro TV stanice. media@ecb.europa.eu

Nejdůležitější data
4. dubna 2017

Nová bankovka 50 € je uvedena v eurozóně do oběhu.

5. července 2016

Je představena bankovka 50 € ze série Europa.

25. listopadu 2015
Nová bankovka 20 € je uvedena v eurozóně do oběhu.
24. února 2015
Je představena bankovka 20 € ze série Europa.
1. ledna 2015
Litva zavádí euro.
23. září 2014
Nová bankovka 10 € je uvedena v eurozóně do oběhu.
13. ledna 2014
Je představena bankovka 10 € ze série Europa.
1. ledna 2014
Lotyšsko zavádí euro.
2. května 2013
^
Nová bankovka 5 € je uvedena do oběhu.
10. ledna 2013
Je představena bankovka 5 € ze série Europa.
8. listopadu 2012
ECB oznamuje zavedení druhé série eurobankovek s názvem série Europa počínaje bankovkou 5 € a představuje podobu tří nových ochranných prvků.
1. ledna 2011
Estonsko zavádí euro.
1. ledna 2009
Slovensko zavádí euro.
1. ledna 2008
Kypr a Malta zavádějí euro.
1. ledna 2007
Slovinsko zavádí euro.
1. ledna 2002
Eurobankovky a mince jsou zaváděny ve 12 zemích Evropské unie: Jsou jimi Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko a Španělsko.

Nominální hodnoty bankovek

Prohlédněte si bankovky první série a některé bankovky série Europa. Každá nominální hodnota má svou charakteristickou barvu a vyobrazení architektonického slohu – od antiky až po 20. století.

Internetový průzkum kvality eurobankovek

Pro zajištění co nejvyšší možné kvality eurobankovek v oběhu jsou velmi důležité vaše připomínky a návrhy. Zúčastněte se tohoto krátkého internetového průzkumu a řekněte nám, co si myslíte o kvalitě svých bankovek!

Publikace

Pro veřejnost i zpracovatele hotovosti jsou online k dispozici letáky, brožury, plakáty a další materiály. V některých případech mohou být k dispozici i tištěné verze.

Ochrana bankovek

Součástí eurobankovek je řada ochranných prvků. Zkontrolujte je hmatem, nastavením proti světlu a nakloněním.