Používání vyobrazení bankovek

Vyobrazení bankovek lze použít bez našeho předchozího souhlasu, pokud reprodukce splňuje pravidla ECB (viz zejména článek 2 rozhodnutí ECB/2013/10). Tato pravidla pomáhají zajistit, aby reprodukci nebylo možné zaměnit za pravou bankovku a mají tedy svůj význam při zachování důvěry v jednotnou měnu.

Vyobrazení bankovek ke stažení

Image of euro banknotes

Můžete získat zazipované soubory, které obsahují vyobrazení bankovek první série a série Europa v nízkém rozlišení.

Prevence zneužití digitálních vyobrazení bankovek k protiprávním účelům

Padělatelé stále více zneužívají hardwarové a softwarové technologie na digitální zpracování obrazu. Jako reakci na tuto skutečnost vyvinula skupina centrálních bank pro boj proti padělání (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – CBCDG), v níž je sdruženo více než 30 centrálních bank a která vznikla z podnětu guvernérů centrálních bank zemí G10, systém pro boj proti padělání (Counterfeit Deterrence System – CDS), který znemožňuje zachycovat či reprodukovat vyobrazení chráněných bankovek. Tento systém dobrovolně zavedli výrobci hardwarových a softwarových produktů.

Reprodukce vyobrazení bankovek ve vysokém rozlišení

Pokud si přejete reprodukovat vyobrazení eurobankovek ve vysokém rozlišení a máte k tomu legitimní pracovní důvody, obraťte se prosím písemně na adresu info@ecb.europa.eu a uveďte důvod a tyto údaje:

  • Vaše jméno a kontaktní údaje
  • údaje o Vaší pracovní činnosti
  • internetovou adresu Vaší společnosti
  • údaje o plánovaném použití vyobrazení

Dále budete požádáni o vyplnění a zaslání prohlášení o zachování mlčenlivosti, které musí být podepsáno zákonným zástupcem Vaší společnosti. Pokud výslovně neuvedete jinak, poskytneme Vám vyobrazení aktuálně vydaných nebo představených bankovek série Europa (300 dpi; formát TIFF a označené nápisem „SPECIMEN“). Vyobrazení znemožňují spuštění systému CDS. Budeme se snažit Vaši žádost zpracovat do pěti pracovních dnů od doručení řádně vyplněného a podepsaného prohlášení o zachování mlčenlivosti.