Banknotes

Ir septiņu nominālvērtību euro banknotes – 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro un 500 euro. Pirmā izlaiduma banknotes pamazām tiek aizstātas ar Eiropas sērijas banknotēm.

Visas banknotes ir likumīgs maksāšanas līdzeklis visā euro zonā.

Jaunā 50 euro banknote

Jaunā 50 euro banknote tika laista apgrozībā 19 euro zonas valstīs 2017. gada 4. aprīlī. Tā ir ceturtā Eiropas sērijas banknote, kas tagad atrodas apgrozībā kopā ar jauno 5 euro, 10 euro un 20 euro banknoti.

Videomateriāli TV kanāliem pieejami pēc pieprasījuma (media@ecb.europa.eu).

Svarīgākie datumi
2017. gada 4. aprīlis

Euro zonā tiek laista apgrozībā jaunā 50 euro banknote.

2016. gada 5. jūlijs

Tiek publiskota Eiropas sērijas 50 euro banknote.

2015. gada 25. novembris
Euro zonā tiek laista apgrozībā jaunā 20 euro banknote.
2015. gada 24. februāris
Tiek publiskota Eiropas sērijas 20 euro banknote.
2015. gada 1. janvāris
Lietuva ievieš euro.
2014. gada 23. septembris
Euro zonā tiek laista apgrozībā jaunā 10 euro banknote.
2014. gada 13. janvāris
Tiek publiskota Eiropas sērijas 10 euro banknote.
2014. gada 1. janvāris
Latvija ievieš euro.
2013. gada 2. maijs
Tiek laista apgrozībā jaunā 5 euro banknote.
2013. gada 10. janvāris
Tiek publiskota Eiropas sērijas 5 euro banknote.
2012. gada 8. novembris
Eiropas Centrālā banka paziņo par otrā euro banknošu izlaiduma – tā dēvētās Eiropas sērijas – ieviešanu, sākot ar 5 euro banknoti, un demonstrē triju jaunu pretviltošanas elementu attēlus.
2011. gada 1. janvāris
Igaunija ievieš euro.
2009. gada 1. janvāris
Slovākija ievieš euro.
2008. gada 1. janvāris
Kipra un Malta ievieš euro.
2007. gada 1. janvāris
Slovēnija ievieš euro.
2002. gada 1. janvāris
Euro banknotes un monētas nonāk apgrozībā 12 Eiropas Savienības valstīs – Austrijā, Beļģijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Grieķijā, Īrijā, Itālijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Portugālē un Spānijā.

Banknošu nominālvērtības

Aplūkojiet pirmā izlaiduma banknotes un dažas Eiropas sērijas banknotes! Katras nominālvērtības banknotei ir cita krāsa, un katra attēlo citu arhitektūras stilu – no antīkā laikmeta līdz pat 20. gs arhitektūrai.

Tiešsaistes aptauja par euro banknošu kvalitāti

Jūsu vērtējums ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu apgrozībā esošo euro banknošu visaugstāko kvalitāti. Piedalieties šajā īsajā tiešsaistes aptaujā un izsakiet savu viedokli par banknošu kvalitāti!

Publikācijas

Plašai sabiedrībai un skaidrās naudas apstrādātājiem tiešsaistē pieejami bukleti, brošūras, plakāti un citi materiāli. Daži materiāli pieejami arī papīra formātā.

Banknošu drošība

Euro banknotēs ietverti vairāki pretviltošanas elementi. Tās tikai jāaptausta, jāapskata un jāpagroza.