Om ECB


Euro map

Europeiska centralbanken (ECB) är centralbanken för den europeiska gemensamma valutan, euron. ECB:s huvuduppgift är att upprätthålla eurons köpkraft och prisstabilitet i euroområdet. Euroområdet består av de 19 länder som har infört euron sedan 1999.Europeiska centralbankens verksamhetsmål

Vårt mål för verksamheten är att tjäna Europas medborgare genom att upprätthålla prisstabilitet och säkra eurons värde. Ta reda på mer om ECB:s verksamhetsmål, Eurosystemet och den gemensamma tillsynsmekanismen.

VerksamhetsmålVilka uppgifter har ECB?

ECB definierar och genomför penningpolitiken för euroområdet och utför flera andra uppgifter, bland annat banktillsyn.

ECB:s uppgifter
ECB, ECBS och EurosystemetECB:s organisation

ECB är en officiell EU-institution i centrum av Eurosystemet och den gemensamma tillsynsmekanismen. Ta reda på mer om dess organisations- och ledningsstruktur och vem som är vem i ECB-rådet, det viktigaste beslutsorganet.

Organisation
Rättslig ramAnsvarighet gentemot europeiska medborgare

ECB arbetar för medborgarna i Europa och är formellt ansvarig inför dem genom Europaparlamentet. I EU-fördragen anges de olika kanalerna för ansvarighet, bland annat årsrapporten.

Ansvarighet
Årsrapport