Przeciwdziałanie fałszerstwom

Przy produkcji banknotów euro stosuje się wyrafinowane techniki drukarskie. Banknoty mają też szereg łatwo rozpoznawalnych zabezpieczeń, które umożliwiają wykrywanie falsyfikatów nawet bez specjalistycznego sprzętu i utrudniają fałszerstwa.

Centrum Analiz Fałszerstw

EBC uważnie śledzi rozwój technik druku i reprodukcji oraz liczbę przechwyconych falsyfikatów. Falsyfikaty analizuje się w bankach centralnych strefy euro oraz w Centrum Analiz Fałszerstw przy EBC, które zajmuje się gromadzeniem danych technicznych i statystycznych dotyczących falsyfikatów. Informacje te są przechowywane w centralnej bazie danych i udostępniane organom policji w poszczególnych krajach oraz innym instytucjom zajmującym się zwalczaniem fałszerstw. EBC ściśle współpracuje również z Europolem (Europejskim Biurem Policji), któremu powierzono koordynację działań na rzecz ochrony euro, a także z Interpolem (Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej) oraz Komisją Europejską.

Zapobieganie nielegalnemu wykorzystywaniu cyfrowych wizerunków banknotów euro

Fałszerze coraz powszechniej korzystają ze sprzętu i oprogramowania do cyfrowej obróbki obrazu. W związku z tym Grupa Banków Centralnych ds. Powstrzymywania Fałszerstw Pieniądza – powołana na wniosek prezesów banków centralnych z grupy G‑10 i obejmująca już ponad 30 krajów – opracowała system przeciwdziałania fałszerstwom (Counterfeit Deterrence System, CDS), który uniemożliwia kopiowanie i powielanie wizerunków chronionych banknotów. System ten wprowadziło dobrowolnie wielu producentów sprzętu i oprogramowania komputerowego. Wizerunki banknotów euro o wysokiej rozdzielczości do legalnych celów można uzyskać od EBC.

Aby je otrzymać, należy napisać na adres: info@ecb.europa.eu i wyjaśnić, do czego są potrzebne.