EuroSeria banknotów euro „Europa”

Obecnie w strefie euro wprowadzana jest seria banknotów „Europa”. Proces ten przebiega stopniowo i potrwa kilka lat. 24 lutego 2015 został po raz pierwszy zaprezentowany nowy banknot 20 euro, który wejdzie do obiegu 25 listopada.Bezpieczeństwo obiegu banknotów

Autentyczność banknotów euro można łatwo zweryfikować: wystarczy je sprawdzić dotykiem, pod światło i pod kątem.Osoby pracujące z gotówką

Zapraszamy do korzystania z naszych materiałów szkoleniowych przygotowanych z myślą o pracownikach banków komercyjnych, urzędów pocztowych i innych firm, które sortują pieniądze według jakości obiegowej i wprowadzają je do obiegu. Dostępne są także informacje o sprawdzaniu autentyczności i jakości obiegowej banknotów euro oraz ich powtórnym wprowadzaniu do obiegu.Poznawanie euro przez zabawę

Zapraszamy do Szkoły z euro! Można tu znaleźć materiały edukacyjne o banknotach i monetach.