Το ευρώΤα τραπεζογραμμάτια ευρώ της σειράς «Ευρώπη»

Η εισαγωγή των τραπεζογραμματίων της σειράς «Ευρώπη» στη ζώνη του ευρώ έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί σταδιακά στη διάρκεια των επόμενων ετών. Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 20 ευρώ τέθηκε σε κυκλοφορία στις 25 Νοεμβρίου 2015.Φορείς που κατ' επάγγελμα διαχειρίζονται μετρητά

Εάν εργάζεστε σε εμπορική τράπεζα, ταχυδρομείο ή άλλον φορέα που εξακριβώνει τη γνησιότητα των μετρητών, κάνει τη διαλογή τους και τα θέτει σε κυκλοφορία, το εκπαιδευτικό υλικό της ΕΚΤ θα σας φανεί χρήσιμο. Διατίθενται επίσης πληροφορίες για την εξακρίβωση της γνησιότητας και της καταλληλότητας προς κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία.Μάθετε για τα μετρητά σε ευρώ παίζοντας

Εξερευνήστε το Ευρωσχολείο το οποίο διαθέτει εκπαιδευτικό υλικό για τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ.