Informacje ogólne o EBC


Euro map

Europejski Bank Centralny (EBC) odpowiada za wspólną walutę europejską. Głównym zadaniem EBC jest ochrona siły nabywczej tej waluty i utrzymanie stabilności cen w strefie euro. Strefę tę tworzy 19 krajów Unii Europejskiej, które wprowadziły euro (wspólna waluta istnieje od 1999 roku).Misja EBC

Służymy obywatelom Unii przez utrzymywanie stabilności cen i ochronę wartości euro. Więcej informacji o misji EBC, Eurosystemu i Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego znajduje się pod poniższym linkiem.

Deklaracja misjiZadania

EBC wyznacza i realizuje politykę pieniężną strefy euro oraz wykonuje inne zadania, w tym prowadzi nadzór bankowy.

Zadania EBC
EBC, ESBC i EurosystemOrganizacja

EBC to instytucja unijna będąca centralnym elementem Eurosystemu i Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego. Poniższe linki prowadzą do informacji o strukturze organizacyjno-zarządczej EBC i członkach jego głównego organu decyzyjnego – Rady Prezesów.

Organizacja
Akty prawneOdpowiedzialność demokratyczna

EBC jest unijną instytucją publiczną, która ze swoich zadań rozlicza się przed obywatelami Europy za pośrednictwem Parlamentu Europejskiego. Formy rozliczania się z odpowiedzialności (m.in. sporządzanie raportów rocznych) są określone w traktatach unijnych.

Odpowiedzialność demokratyczna
Raport roczny