O Evropski centralni banki


Euro map

Evropska centralna banka (ECB) je centralna banka za enotno evropsko valuto – euro. Glavna naloga ECB je vzdrževati njegovo kupno moč in s tem stabilnost cen v euroobmočju. Euroobmočje obsega 19 držav članic Evropske unije, ki so po letu 1999 uvedle euro.Poslanstvo ECB

Naše poslanstvo je, da z ohranjanjem cenovne stabilnosti in varovanjem vrednosti eura služimo državljanom Evrope. Seznanite se s poslanstvom ECB, Eurosistema in enotnega mehanizma nadzora.

Izjava o poslanstvuKakšne so naloge ECB

ECB opredeli in izvaja denarno politiko za euroobmočje ter opravlja številne druge naloge, med katerimi je tudi bančni nadzor.

Naloge ECB
ECB, ESCB in EurosistemKako je ECB organizirana

ECB je uradna institucija EU, ki je v središču Eurosistema in enotnega mehanizma nadzora. Seznanite se z njeno organizacijsko in upravljavsko strukturo ter spoznajte, kdo so člani Sveta ECB, glavnega organa odločanja.

Organizacija
Pravni okvirDemokratična odgovornost do evropskih državljanov

ECB dela v korist državljanov Evrope, katerim je formalno odgovorna prek Evropskega parlamenta. Pogodbi o Evropski uniji določata različne kanale izvajanja demokratične odgovornosti, med katerimi je tudi izdajanje Letnega poročila.

Odgovornost
Letno poročilo