Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα


Euro map

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι η κεντρική τράπεζα που έχει αρμοδιότητα για το ενιαίο νόμισμα της Ευρώπης, το ευρώ. Το βασικό καθήκον της ΕΚΤ είναι να διατηρεί την αγοραστική δύναμη του ευρώ και τη σταθερότητα των τιμών στη ζώνη του ευρώ. Η ζώνη του ευρώ αποτελείται από τις 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ευρώ από το 1999 και μετά.Η αποστολή του Ευρωσυστήματος

Η αποστολή μας είναι να υπηρετούμε τους πολίτες της Ευρώπης διατηρώντας τη σταθερότητα των τιμών και διαφυλάσσοντας την αξία του ευρώ. Μάθετε περισσότερα για την αποστολή της ΕΚΤ, του Ευρωσυστήματος και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Δήλωση σχετικά με την αποστολήΠοια είναι τα καθήκοντα της ΕΚΤ;

Η ΕΚΤ καθορίζει και εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική για τη ζώνη του ευρώ και εκτελεί διάφορα άλλα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων και η τραπεζική εποπτεία.

Καθήκοντα της ΕΚΤ
Η ΕΚΤ, το ΕΣΚΤ και το ΕυρωσύστημαΠοια είναι η δομή της ΕΚΤ;

Η ΕΚΤ είναι ένα από τα επίσημα θεσμικά όργανα της ΕΕ και αποτελεί τον πυρήνα του Ευρωσυστήματος και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Μάθετε περισσότερα για την οργανωτική και διοικητική δομή της και γνωρίστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του βασικού οργάνου λήψης αποφάσεων.

Οργάνωση
Νομικό πλαίσιοΛογοδοσία έναντι των Ευρωπαίων πολιτών

Η ΕΚΤ εργάζεται για τους πολίτες της Ευρώπης και λογοδοτεί σε αυτούς τυπικά μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζουν τους διαφορετικούς διαύλους λογοδοσίας, στους οποίους περιλαμβάνεται και η Ετήσια Έκθεση.

Λογοδοσία
Ετήσια Έκθεση