Dwar il-Bank Ċentrali Ewropew


Euro map

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) huwa l-bank ċentrali għall-munita unika tal-Ewropa, l-euro. Il-kompitu ewlieni tal-BĊE huwa li jżomm is-saħħa tal-euro u l-istabbiltà tal-prezzijiet fiż-żona tal-euro. Iż-żona tal-euro tiġbor fiha d-19-il pajjiż tal-Unjoni Ewropea li daħħlu l-euro mill-1999 ’l hawn.L-għanijiet tal-BĊE

Il-missjoni tagħna hija li naqdu liċ-ċittadini Ewropej billi nżommu l-istabbiltà tal-prezzijiet u nħarsu l-valur tal-euro. Issib aktar tagħrif dwar l-għanijiet tal-BĊE, l-Eurosistema u l-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku f’paġni oħra.

Dikjarazzjoni tal-għanijietX’inhuma l-kompiti tal-BĊE?

Il-BĊE jiddefinixxi u jimplimenta l-politika monetarja għaż-żona tal-euro u jwettaq għadd ta’ kompiti oħra, fosthom is-superviżjoni bankarja.

Kompiti tal-BĊE
Il-BĊE, is-SEBĊ u l-EurosistemaOrganizzazzjoni tal-BĊE

Il-BĊE huwa istituzzjoni uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fil-qalba tal-Eurosistema u l-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku. F’paġni oħra ssib aktar tagħrif dwar l-istruttura organizzattiva u governattiva tiegħu u ssir taf min jifforma l-Kunsill Governattiv, il-korp deċiżjonali ewlieni.

Organizzazzjoni
Qafas legaliResponsabbiltà lejn iċ-ċittadini Ewropej

Il-BĊE jaħdem għaċ-ċittadini tal-Ewropa u huwa formalment responsabbli għalihom permezz tal-Parlament Ewropew. It-Trattati tal-Unjoni Ewropea jispeċifikaw il-mezzi differenti ta’ rendikont, fosthom ir-Rapport Annwali.

Responsabbiltà
Rapport Annwali (bl-Ingliż)