Om ECB


Euro map

Den Europæiske Centralbank (ECB) er centralbank for Europas fælles valuta, euroen. ECB's hovedopgave er at fastholde euroens købekraft og prisstabilitet i euroområdet. Euroområdet består af de 19 EU-lande, der har indført euroen siden 1999.Eurosystemets målsætning

Det er vores målsætning at tjene Europas borgere ved at fastholde prisstabilitet og sikre euroens værdi. Læs mere om ECB's, Eurosystemets og Den Fælles Tilsynsmekanismes målsætning.

MålsætningECB's opgaver

ECB fastlægger og gennemfører pengepolitikken i euroområdet og udfører en række andre opgaver, herunder banktilsyn.

ECB's opgaver
ECB, ESCB og EurosystemetECB's opbygning

ECB er en officiel EU-institution og kernen i Eurosystemet og Den Fælles Tilsynsmekanisme. Læs mere om ECB's organisatoriske opbygning og ledelsesstruktur og om medlemmerne af Styrelsesrådet, ECB's øverste beslutningstagende organ.

Opbygning
RetsgrundlagetAnsvarlighed over for Europas borgere

ECB arbejder for Europas borgere og står – via Europa-Parlamentet – til ansvar over for dem. Den Europæiske Unions traktater indeholder en nærmere beskrivelse af de vigtigste kanaler til at sikre denne ansvarlighed. En af dem er årsberetningen.

Ansvarlighed
Årsberetning