Anvendelse af billeder af eurosedler

Billeder af eurosedler kan anvendes uden forudgående godkendelse, såfremt gengivelserne overholder ECB's regler (se navnlig artikel 2 i afgørelse ECB/2013/10). Reglerne skal sikre, at en gengivelse ikke kan forveksles med en ægte euroseddel, og de er således med til at fastholde tilliden til den fælles valuta.

Download billeder af eurosedlerne

Image of euro banknotes

Det er muligt at få tilsendt komprimerede filer med billeder i lav opløsning (72 dpi) af både den første euroseddelserie og Europa-serien.

Forhindring af illegal anvendelse af digitale billeder af pengesedler

Både hardware og software til digital billedbehandling anvendes stadig hyppigere til forfalskning. For at imødegå denne trussel har Central Bank Counterfeit Deterrence Group udarbejdet CDS, et system til detektering af falske pengesedler, der skal hindre kopiering og billedgengivelse af beskyttede pengesedler. Central Bank Counterfeit Deterrence Group er en international gruppe bestående af mere end 30 centralbanker, som blev nedsat på anmodning af G10-landenes centralbankchefer. CDS er frivilligt blevet indført af hardware- og softwareproducenter.

Gengivelse af billeder af eurosedler i høj opløsning

Virksomheder, der ønsker at gengive billeder af eurosedler i høj opløsning, og som har en legitim erhvervsmæssig interesse i at gøre dette, bedes henvende sig til info@ecb.europa.eu med en nærmere forklaring. Følgende oplysninger er obligatoriske:

  • virksomhedens navn og adresse
  • nærmere oplysninger om virksomhedens aktiviteter
  • virksomhedens webadresse
  • oplysninger om den planlagte anvendelse af billedet/billederne.

De vil derefter blive bedt om at udfylde og indsende en fortrolighedserklæring, som skal underskrives af en bemyndiget repræsentant fra virksomheden. Medmindre andet specifikt fremgår, sender vi billeder af den senest udstedte og afslørede euroseddel fra Europa-serien (300 tpi, TIFF-format og med påskriften "SPECIMEN"). Disse billeder aktiverer ikke CDS. Vi stiler mod at imødekomme disse anmodninger inden for fem arbejdsdage, efter at vi har modtaget en korrekt udfyldt og underskrevet fortrolighedserklæring.