Beskyttelse mod forfalskning

Ved fremstillingen af eurosedler anvendes avanceret trykketeknik. Sedlerne har også en række markante sikkerhedselementer, som gør det let at skelne ægte eurosedler fra falske uden at anvende specialudstyr, og som virker afskrækkende på falskmøntnere.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har på fornemmelsen, at en euroseddel er falsk?

Hvis du tjekker en euroseddels sikkerhedselementer med føl-se-vip-metoden, og der er noget, der ikke stemmer, er sedlen sandsynligvis falsk, og du skal ikke tage imod den.

Hvis du tror, at du er i besiddelse af en falsk seddel, skal du straks informere politiet eller de ansvarlige nationale myndigheder.

For at blive helt sikker på, om en seddel er ægte eller ej, kan du tage den med hen i den nærmeste bank. Alle banker har særligt udstyr til seddelhåndtering, som kan kontrollere, om en euroseddel er ægte. Prøv at huske, hvor, hvornår og fra hvem sedlen stammer. Disse oplysninger kan vise sig at være meget vigtige for opsporingen af falskmøntnerne.

Det er en strafbar handling at videregive en pengeseddel, som man tror eller ved er falsk. Falske pengesedler er helt værdiløse, så vær på vagt. Du vil ikke få nogen erstatning, hvis du har taget imod en falsk seddel.

Information til kontanthåndterende virksomheder

Håndterer du store mængder kontanter til daglig, kan du risikere at støde på en mistænkelig pengeseddel. Din arbejdsgiver skulle helst have en plan for, hvad man gør i den situation. Her er et par tips, du kan bruge, hvis du er usikker på, om en seddel er ægte.

  • Hvis du ikke er sikker på, om en seddel er ægte, skal du ikke tage imod den.
  • Gå ud fra, at kunden er uskyldig, og spørg høfligt, om han/hun har en anden seddel.
  • Underret straks det lokale politi og/eller den sikkerhedsansvarlige.
  • Forsøg at notere så mange oplysninger som muligt ned om kunden.
  • Hvis du tror, at du har taget imod en falsk seddel ved en fejltagelse, må du ikke give den videre, for det er en kriminel handling.
  • Giv sedlen til politiet, din bank eller den nationale centralbank. Hvis den er ægte, får du dine penge tilbage.
  • Løb ikke nogen risiko.

Kontakt din nationale centralbank, hvis du har behov for flere oplysninger.

Center for Analyse af Falske Sedler

ECB overvåger nøje de teknologiske fremskridt inden for trykning og reproduktion samt antallet af beslaglagte falske eurosedler. De falske eurosedler analyseres af euroområdets centralbanker og ECB's Center for Analyse af Falske Sedler, som samordner teknisk og statistisk information om falske sedler. Nationale politienheder og andre organer, der deltager i bekæmpelsen af seddelfalskneri, kan benytte sig af informationerne i centrets database. ECB har også et tæt samarbejde med Europol (Den Europæiske Politienhed), der er udpeget som det centrale koordineringskontor for beskyttelsen af euroen, Interpol (Den Internationale Kriminalpolitiorganisation) og Europa-Kommissionen.

Forhindring af illegal anvendelse af digitale billeder af pengesedler

Seddelfalsknere gør i stadig større udstrækning brug af hardware og software til digital billedbehandling. For at imødegå denne udvikling, har Central Bank Counterfeit Deterrence Group, som er en international gruppe på mere end 30 centralbanker, der blev nedsat på anmodning af G10's centralbankchefer, udviklet et system til detektering af falske pengesedler, som hindrer billedgengivelse af beskyttede pengesedler. Hardware- og softwareproducenter har frivilligt indført systemet. Billeder af pengesedler i høj opløsning kan dog fås i ECB, hvis de skal anvendes til et lovligt formål.

Ønsker om at gengive billeder i høj opløsning kan fremsættes skriftligt til info@ecb.europa.eu med en begrundelse for, hvorfor de er nødvendige.