Direktionen

ESRB's Sekretariat

Intern Revision

 • Revisionsopgaver 1
 • Revisionsopgaver 2

Juridiske Tjenester

 • Finansiel Ret
 • Institutionel Ret
 • Lovgivning
 • Tilsynsmæssig Ret

Makroprudentiel Politik & Finansiel Stabilitet

 • Finansiel Lovgivning
 • Makrofinansiel Politik
 • Makrofinansielle Sammenhænge
 • Overvågning af Finansiel Stabilitet

Markedsoperationer

 • Analyse af Markedsoperationer
 • Finansielle Operationer
 • Markedsoperationssystemer
 • Obligationsmarkeder & Internationale Markedsoperationer
 • Pengemarked & Likviditet

Rådgivere for Direktionen

Sekretariat

 • Compliance og Governance-kontor
 • Informationsstyring
 • Sekretariat

Økonomi

 • Prognose- & Policy-modellering

Pengepolitik

 • Kapitalmarkeder/Finansiel Struktur
 • Monetær Analyse
 • Pengepolitisk Strategi

Økonomisk Udvikling

 • Euroområdets Eksterne Sektor & Indførelse af Euroen
 • Finanspolitik
 • Konjunkturanalyse
 • Priser & Omkostninger
 • Udbudssiden, Arbejdsmarkeder & Landeovervågning

Forskning

 • Finansiel Forskning
 • Pengepolitisk Forskning

Internationale & Europæiske Forbindelser

 • ECB's Repræsentation i Washington
 • ECB's Repræsentationskontor i Bruxelles
 • Ekstern Udvikling
 • EU-institutioner & -fora
 • International Økonomisk-Politisk Analyse

Kommunikation

 • Globale Medierelationer
 • Outreachaktiviteter
 • Sprogtjenester
 • Web & Digital

Markedsinfrastruktur & Betalinger

 • Markedsinfrastrukturstyring
 • Markedsinfrastrukturudvikling
 • Markedsintegration
 • Overvågning

Risikostyring

 • Risikoanalyse
 • Risikostrategi

Seddeldirektoratet

 • Seddelforvaltning
 • Seddeludvikling

Statistik

 • Analytiske Kredit- & Stamdata
 • Banktilsynsdata
 • Monetær & Økonomisk Statistik
 • Statistiske Applikationer & Værktøjer
 • Udlandsstatistik & Sektorregnskaber
 • Værdipapir- & Finansmarkedsdata

Chief Services Officer

Gruppen vedrørende Organisatorisk Effektivitet

Administration

 • Administrative Tjenester
 • Byggeforvaltning
 • Sikkerhed

HR

 • Medarbejdertjenester
 • Partnerskaber med forretningsområder
 • Talentforvaltning

Styring af Operationel Risiko & Forretningsvidereførelse

Finans

 • Budget & Kontrol
 • Centrale Indkøb
 • Finansiel Rapportering
 • Regnskab

Informationssystemer

 • Analytiske Systemdomæner
 • ERP-systemer
 • Infrastruktur & Drift
 • IT-styring & Forbindelse til Forretningsområderne
 • Sikkerhed & Arkitektur
 • Udførende Systemdomæner

Tilsynsrådet

Mikroprudentielt Tilsyn I

 • Tilsyn med Signifikante Banker I-VII

Mikroprudentielt Tilsyn III

 • Analyse & Metodologisk Støtte
 • Overvågning af Institutioner og Sektorer
 • Tilsynsmæssig Overvågning & Forbindelser til Kompetente Nationale Myndigheder

Sekretariat for Tilsynsrådet

Mikroprudentielt Tilsyn II

 • Tilsyn med Signifikante Banker IX

Mikroprudentielt Tilsyn IV

 • Centraliserede Inspektioner på Stedet
 • Håndhævelse & Sanktioner
 • Interne Modeller
 • Krisestyring
 • Planlægning & Koordination af Tilsynsprogrammet
 • Risikoanalyse inden for SSM
 • Tilladelser
 • Tilsynsmæssig Kvalitetssikring
 • Tilsynspolitikker
 • Udvikling af Metoder & Standarder