Euroopa Keskpank


Euro map

Euroopa Keskpank (EKP) on Euroopa ühisraha euro keskpank. EKP põhiülesanne on säilitada euro ostujõud ja hinnastabiilsus euroalal. Euroalasse kuulub 19 Euroopa Liidu liikmesriiki, kes on alates 1999. aastast kasutusele võtnud euro.Euroopa Keskpanga missioon

Meie missioon on teenida Euroopa kodanikke, säilitades hinnastabiilsust ja kaitstes euro väärtust. Tutvu lähemalt EKP, eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi missiooniga.

MissioonEKP ülesanded

EKP määratleb ja viib ellu euroala rahapoliitikat ning tegeleb paljude muude ülesannetega, sealhulgas pangandusjärelevalvega.

EKP ülesanded
EKP, EKPS ja eurosüsteemEKP organisatsioon

EKP on ametlik ELi institutsioon eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi keskmes. Loe lähemalt EKP organisatsioonilise ja juhtimisstruktuuri ning tähtsaima otsustusorgani, EKP nõukogu kohta.

Organisatsioon
ÕigusraamistikAruandekohustus Euroopa kodanike ees

EKP töötab Euroopa kodanike heaks ja täidab nende ees aruandekohustust Euroopa Parlamendi kaudu. Euroopa Liidu aluslepingutes sätestatakse erinevad aruandluskanalid, mis hõlmavad ka aastaaruannet.

Aruandekohustus
Aastaaruanne