Over de Europese Centrale Bank


Euro map

De Europese Centrale Bank (ECB) is de centrale bank voor de gemeenschappelijke munt van Europa, de euro. De belangrijkste taak van de ECB is het handhaven van de koopkracht van de euro en van prijsstabiliteit in het eurogebied. Het eurogebied bestaat uit de 19 landen van de Europese Unie die sinds 1999 de euro hebben ingevoerd.De missie van de ECB

Het is onze missie de burgers van Europa ter dienste te staan door prijsstabiliteit te handhaven en de waarde van de euro te waarborgen. Kom meer te weten over de missie van de ECB, het Eurosysteem en het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme.

MissieWat zijn de taken van de ECB?

De ECB bepaalt en implementeert het monetair beleid voor het eurogebied en voert daarnaast een aantal andere taken uit, waaronder het bankentoezicht.

Taken van de ECB
ECB, ESCB en het EurosysteemOrganisatie van de ECB

De ECB is een officiële instelling van de EU en vormt het hart van het Eurosysteem en het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme. Kom meer te weten over de organisatorische en governance-structuur van de ECB en over de leden van de Raad van Bestuur, het belangrijkste besluitvormende orgaan van de ECB.

Organisatie
Juridisch kaderVerantwoording tegenover de Europese burger

De ECB werkt voor de burgers van Europa en dient formeel verantwoording aan hen af te leggen via het Europees Parlement. In de verdragen van de Europese Unie zijn voor deze verantwoordingsplicht de verschillende kanalen vastgelegd, waaronder het Jaarverslag.

Verantwoording
Jaarverslag