Gebruik van afbeeldingen van eurobankbiljetten

Afbeeldingen van eurobankbiljetten kunnen zonder voorafgaande toestemming worden gebruikt, mits de reproducties aan de regels van de ECB (zie met name Artikel 2 van Besluit ECB/2013/10) voldoen. Deze helpen ervoor te zorgen dat een reproductie niet met een echt bankbiljet kan worden verward, en spelen derhalve een rol in het handhaven van het vertrouwen in de gemeenschappelijke munt.

Downloaden van afbeeldingen van bankbiljetten

Image of euro banknotes

U kunt gezipte bestanden verkrijgen die afbeeldingen in lage resolutie (72 dpi) bevatten van de eerste serie en de Europa-serie bankbiljetten.

Voorkomen dat digitale afbeeldingen van bankbiljetten illegaal worden gebruikt

Vervalsers maken in toenemende mate gebruik van hard- en software voor digitale beeldvorming. Als antwoord daarop heeft de Central Bank Counterfeit Deterrence Group – een internationale groep van meer dan 30 centrale banken die op verzoek van de gouverneurs/presidenten van de centrale banken van de G10-landen is opgezet – een systeem ter bestrijding van vervalsingen ('counterfeit deterrence system' of CDS) ontwikkeld dat voorkomt dat van beveiligde bankbiljetten afbeeldingen kunnen worden gemaakt en gereproduceerd. Hardware- en softwareproducenten hebben het systeem inmiddels op vrijwillige basis ingevoerd.

Reproductie van afbeeldingen van bankbiljetten in hoge resolutie

Wilt u eurobankbiljetafbeeldingen in hoge resolutie reproduceren en dient de reproductie een legitiem beroepsmatig doel? Schrijf dan naar info@ecb.europa.eu en licht toe waarom u de afbeeldingen nodig heeft, onder vermelding van:

  • uw naam en contactgegevens
  • details over uw bedrijfsactiviteiten
  • het websiteadres van uw bedrijf
  • informatie over het voorgenomen gebruik van de afbeelding(en)

Vervolgens zult u worden gevraagd om een geheimhoudingsverklaring in te vullen en in te dienen, die door een daartoe bevoegde functionaris van uw bedrijf moet worden ondertekend. Tenzij u specifiek anders vermeldt, zullen we afbeeldingen verstrekken van het recentst uitgegeven of onthulde bankbiljet uit de Europa-serie (300 dpi; TIFF-formaat; met de opdruk “SPECIMEN”). De afbeeldingen zullen door het CDS niet worden herkend. We streven ernaar om aan uw verzoek te voldoen binnen vijf dagen na ontvangst van uw volledig ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring.