Bestrijding van vervalsingen

Bij de productie van de eurobankbiljetten wordt gebruikgemaakt van geavanceerde druktechnologie. De biljetten bevatten ook een aantal opvallende echtheidskenmerken, zodat vervalsingen gemakkelijk en zonder speciale apparatuur kunnen worden herkend. Daardoor worden vervalsers afgeschrikt.

Wat moet ik doen als ik het vermoeden heb dat een biljet vals is?

Als u bankbiljetten hebt die de VOEL-, KIJK- en KANTEL-controle niet doorstaan, zijn ze waarschijnlijk vals en moet u ze niet aanvaarden.

Als u echter een vals biljet in handen denkt te hebben, dient u onmiddellijk de politie of de bevoegde nationale instanties in te lichten.

Om zeker te zijn of een bankbiljet echt is of niet, kunt u het laten controleren bij de dichtstbijzijnde bank. Alle banken hebben speciale geldverwerkingsapparatuur waarmee de echtheid van een eurobankbiljet kan worden gecontroleerd. Probeer te onthouden waar, wanneer en van wie u het biljet heeft gekregen. Deze informatie kan van grote waarde zijn bij het opsporen van valsemunters.

Het is een misdrijf een bankbiljet waarvan u vermoedt of weet dat het een vervalsing is, door te geven. Aangezien vervalste bankbiljetten van nul en generlei waarde zijn, is waakzaamheid geboden. U ontvangt voor een vervalsing geen vergoeding.

Informatie speciaal voor contantgeldverwerkers

Als u iedere dag met grote hoeveelheden geld omgaat, bestaat de kans dat u een verdacht bankbiljet in handen krijgt. Idealiter zou uw werkgever in dat geval een vaste procedure moeten hebben. Hier volgen enkele tips voor het geval u niet zeker bent van een bankbiljet.

  • Als u er niet zeker van bent of het biljet echt is, neemt u het dan niet aan.
  • Vraagt u de klant beleefd om een ander biljet en ga ervan uit dat hij of zij onschuldig is.
  • Informeer onmiddellijk de plaatselijke politie en/of uw beveiligingsmedewerker.
  • Probeer zo veel mogelijk informatie over de klant in u op te nemen.
  • Als u denkt abusievelijk een vals bankbiljet te hebben aangenomen, geeft u dit dan niet door, want dat is een misdrijf.
  • Geef het verdachte biljet aan de plaatselijke politie, een plaatselijke bank of de nationale centrale bank. Als het echt is, krijgt u uw geld terug.
  • Neemt u geen risico's.

Neem contact op met uw nationale centrale bank als u meer informatie nodig heeft.

Counterfeit Analysis Centre

De ECB volgt de ontwikkelingen in de druk- en reproductietechnologie en het aantal in beslag genomen vervalsingen op de voet. De vervalste biljetten worden geanalyseerd door de centrale banken van het eurogebied en het Counterfeit Analysis Centre van de ECB, dat de technische en statistische informatie over vervalste biljetten coördineert. De informatie in de database is toegankelijk voor nationale politiekorpsen en andere organen die belast zijn met de bestrijding van vervalsingen. De ECB werkt daarnaast nauw samen met Europol (de Europese Politiedienst), die is aangewezen als de centrale instantie voor de coördinatie van de bescherming van de euro, en met Interpol (de Internationale Politiedienst) en de Europese Commissie.

Voorkomen van illegaal gebruik van digitale afbeeldingen van bankbiljetten

Vervalsers maken steeds vaker gebruik van hardware en software voor digitale beeldbewerking. Als antwoord daarop heeft de Central Bank Counterfeit Deterrence Group (een internationale groep van meer dan dertig centrale banken die op verzoek van de gouverneurs/presidenten van de centrale banken van de G10-landen is opgezet) een systeem ter bestrijding van vervalsingen ('counterfeit deterrence system' of CDS) ontwikkeld dat voorkomt dat van beveiligde bankbiljetten afbeeldingen kunnen worden gemaakt en gereproduceerd. Hard- en softwareproducenten hebben het systeem inmiddels op vrijwillige basis ingevoerd. Voor legitieme doeleinden stelt de ECB echter hogeresolutieafbeeldingen van de bankbiljetten ter beschikking.

Als u hogeresolutieafbeeldingen wilt reproduceren, schrijf dan een e-mail naar info@ecb.europa.eu waarin u uitlegt waarvoor u ze nodig hebt.