Euroopan keskuspankki


Euro map

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaa euroalueen yhteisestä rahasta, eurosta. EKP:n tärkein tehtävä on ylläpitää euron ostovoimaa ja samalla hintavakautta euroalueella. Euroalue syntyi vuonna 1999. Nyt siihen kuuluu 19 Euroopan unionin maata.EKP:n toiminta

EKP palvelee Euroopan kansalaisia pitämällä hintatason vakaana ja suojelemalla euron arvoa. Se noudattaa työssään selkeitä toimintaperiaatteita. Myös eurojärjestelmällä ja yhteisellä valvontamekanismilla on omat toimintaperiaatteet.

ToimintaperiaatteetEKP:n tehtäviä

EKP:ssä päätetään euroalueen rahapolitiikasta, ja EKP myös toteuttaa sitä. Lisäksi EKP hoitaa esimerkiksi pankkivalvontatehtäviä.

EKP:n tehtäviä
EKP, EKPJ ja eurojärjestelmäEKP:n organisaatio

EKP on EU:n toimielin, joka ohjaa eurojärjestelmän ja yhteisen valvontamekanismin toimintaa. Organisaatiosta kertovilla sivuilla muun muassa käydään läpi EKP:n hallintorakennetta ja esitellään sen ylimmän päätöksentekoelimen eli EKP:n neuvoston jäsenet.

Organisaatio
SäädöskokoelmaVastuu Euroopan kansalaisille

EKP toimii Euroopan kansalaisten hyväksi ja tekee tiliä toimistaan Euroopan parlamentille. Tilivelvollisuus perustuu Euroopan unionin perussopimuksiin. EKP:llä on esimerkiksi velvollisuus kertoa toiminnastaan vuosittain vuosikertomuksessa.

Tilivelvollisuus
Vuosikertomus