Apie ECB


Euro map

Europos Centrinis Bankas (ECB) – bendrai Europos valiutai, eurui, įsteigtas centrinis bankas. Pagrindinis ECB uždavinys – palaikyti euro perkamąją galią ir užtikrinti kainų stabilumą euro zonoje. Euro valiuta įvesta 1999 m. ir šiuo metu euro zoną sudaro 19 eurą įsivedusių Europos Sąjungos valstybių.ECB misija

Mūsų misija – palaikant kainų stabilumą ir saugant euro vertę dirbti Europos piliečių labui. Sužinokite daugiau apie ECB misiją ir Bendrą priežiūros mechanizmą.

MisijaKokie ECB uždaviniai?

ECB nustato ir įgyvendina pinigų politiką euro zonoje, taip pat vykdo kitus uždavinius, tarp jų ir bankų priežiūrą.

ECB uždaviniai
ECB, ECBS ir EurosistemaECB struktūra

ECB – ES institucija, kuri yra Eurosistemos ir Bendro priežiūros mechanizmo šerdis. Sužinokite, kokia ECB organizacinė ir valdymo struktūra ir kas yra kas Valdančiojoje taryboje – pagrindiniame sprendimus priimančiame organe.

Struktūra
Teisinė sistemaAtskaitomybė Europos piliečiams

ECB dirba Europos piliečių labui ir yra oficialiai jiems atskaitingas per Europos Parlamentą. Europos Sąjungos sutartyse nustatyta įvairių atskaitomybės būdų, tarp jų ir Metų ataskaitos teikimas.

Atskaitomybė
Metų ataskaita