Καταπολέμηση της παραχάραξης

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ παράγονται με προηγμένες μεθόδους εκτύπωσης. Περιλαμβάνουν επίσης ορισμένα εμφανή χαρακτηριστικά ασφαλείας, χάρη στα οποία διακρίνονται εύκολα από τα πλαστά χωρίς τη χρήση ειδικού εξοπλισμού. Τα χαρακτηριστικά αυτά λειτουργούν αποτρεπτικά για τους παραχαράκτες.

Τι πρέπει να κάνω αν υποπτεύομαι ότι ένα τραπεζογραμμάτιο είναι πλαστό;

Αν η γνησιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ που έχουν φτάσει στα χέρια σας δεν εξακριβώνεται με τη μέθοδο των τριών ελέγχων (έλεγχος με την αφή, οπτικός έλεγχος και εξέταση υπό γωνία), τα τραπεζογραμμάτια αυτά είναι πιθανόν να είναι πλαστά και δεν θα πρέπει να τα αποδεχτείτε.

Αν, ωστόσο, πιστεύετε ότι κρατάτε ένα πλαστό τραπεζογραμμάτιο, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την αστυνομία ή τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Για να βεβαιωθείτε για τη γνησιότητα ή μη του τραπεζογραμματίου, μπορείτε να απευθυνθείτε στην πλησιέστερη εμπορική τράπεζα. Όλες οι τράπεζες έχουν ειδικό εξοπλισμό για την επεξεργασία μετρητών με τον οποίο μπορούν να εξακριβώσουν τη γνησιότητα ή μη ενός τραπεζογραμματίου. Προσπαθήστε να θυμηθείτε πού, πότε και από ποιον πήρατε το τραπεζογραμμάτιο. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι πολύτιμες για τον εντοπισμό παραχαρακτών.

Η περαιτέρω χρήση τραπεζογραμματίου το οποίο πιστεύετε ή γνωρίζετε ότι είναι πλαστό αποτελεί ποινικό αδίκημα. Τα πλαστά τραπεζογραμμάτια δεν έχουν καμία αξία, επομένως πρέπει να είστε προσεκτικοί. Δεν θα αποζημιωθείτε σε περίπτωση που αποδεχτείτε πλαστό τραπεζογραμμάτιο.

Ειδικές πληροφορίες για τους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά

Αν διαχειρίζεστε καθημερινά μεγάλες ποσότητες μετρητών, είναι πιθανόν να φτάσει στα χέρια σας ένα ύποπτο τραπεζογραμμάτιο. Υπό ιδανικές συνθήκες, ο εργοδότης σας θα πρέπει να σας έχει δώσει οδηγίες για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εδώ θα βρείτε ορισμένες συμβουλές για το πώς πρέπει να ενεργήσετε αν λάβετε ύποπτο τραπεζογραμμάτιο.

  • Εάν δεν είστε σίγουροι για τη γνησιότητα του τραπεζογραμματίου, μην το αποδεχτείτε.
  • Ζητήστε ευγενικά από τον πελάτη να σας δώσει ένα άλλο τραπεζογραμμάτιο και θεωρήστε ότι είναι αθώος.
  • Ενημερώστε αμέσως το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας ή/και τον υπεύθυνο ασφαλείας σας για το συμβάν.
  • Προσπαθήστε να συγκρατήσετε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείτε για τον πελάτη.
  • Εάν νομίζετε ότι αποδεχτήκατε ένα πλαστό τραπεζογραμμάτιο κατά λάθος, μην το δώσετε σε κάποιον άλλο, γιατί αυτό αποτελεί ποινικό αδίκημα.
  • Παραδώστε το ύποπτο τραπεζογραμμάτιο στο αστυνομικό τμήμα ή την τράπεζα της περιοχής σας ή στην κεντρική τράπεζα της χώρας σας. Εάν είναι γνήσιο, θα σας επιστραφούν τα χρήματά σας.
  • Μην θέτετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο.

Επικοινωνήστε με την κεντρική τράπεζα της χώρας σας αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες.

Κέντρο Ανάλυσης Πλαστών Τραπεζογραμματίων

Η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά την πρόοδο που συντελείται στις τεχνολογίες εκτύπωσης και αναπαραγωγής, καθώς και τον αριθμό των πλαστών τραπεζογραμματίων που εντοπίζονται και αποσύρονται από την κυκλοφορία. Τα πλαστά τραπεζογραμμάτια αναλύονται από τις κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ και το Κέντρο Ανάλυσης Πλαστών Τραπεζογραμματίων της ΕΚΤ, το οποίο συντονίζει τις σχετικές τεχνικές και στατιστικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του κέντρου διατίθενται στις εθνικές αστυνομικές αρχές και σε άλλους οργανισμούς που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της παραχάραξης. Η ΕΚΤ συνεργάζεται επίσης στενά με την Europol (την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία), η οποία έχει οριστεί ως η κεντρική υπηρεσία για τον συντονισμό της προστασίας του ευρώ, καθώς και με την Interpol (τον Διεθνή Οργανισμό Εγκληματολογικής Αστυνομίας) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αποτροπή της παράνομης χρήσης ψηφιακών εικόνων τραπεζογραμματίων

Οι παραχαράκτες χρησιμοποιούν ολοένα περισσότερο υλικό και λογισμικό ψηφιακής απεικόνισης. Για αυτόν τον λόγο, η Ομάδα Κεντρικών Τραπεζών για την Αποτροπή της Παραχάραξης – μια διεθνής ομάδα αποτελούμενη από περισσότερες από 30 κεντρικές τράπεζες που συγκροτήθηκε κατόπιν αιτήματος των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της Ομάδας των 10 (G10) – ανέπτυξε το Σύστημα Αποτροπής της Παραχάραξης (Counterfeit Deterrence System - CDS), το οποίο εμποδίζει την επεξεργασία ή την αναπαραγωγή των εικόνων προστατευμένων τραπεζογραμματίων. Το σύστημα αυτό έχει υιοθετηθεί εθελοντικά από τις εταιρείες παραγωγής υλικού και λογισμικού. Ωστόσο, εικόνες τραπεζογραμματίων υψηλής ανάλυσης διατίθενται από την ΕΚΤ για κάθε νόμιμη χρήση.

Αν επιθυμείτε να αναπαραγάγετε εικόνες υψηλής ανάλυσης, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση info@ecb.europa.eu και να εξηγήσετε τον σκοπό της αναπαραγωγής.