Wykorzystywanie wizerunków banknotów euro

Wizerunki banknotów euro można wykorzystywać bez występowania o zezwolenie, jeśli są one zgodne z zasadami EBC (w szczególności z art. 2 decyzji EBC/2013/10). Zasady te mają uniemożliwić pomylenie reprodukcji z autentycznym banknotem i w ten sposób pomagają utrzymać zaufanie społeczne do wspólnej waluty.

Pliki do pobrania

Image of euro banknotes

Pod poniższym linkiem można pobrać folder .zip zawierający wizerunki banknotów z pierwszej serii i serii „Europa” w niskiej rozdzielczości (72 dpi).

Zapobieganie nielegalnemu wykorzystywaniu cyfrowych wizerunków banknotów euro

Fałszerze coraz powszechniej korzystają ze sprzętu i oprogramowania do cyfrowej obróbki obrazu. W związku z tym Grupa Banków Centralnych ds. Powstrzymywania Fałszerstw Pieniądza – powołana na wniosek prezesów banków centralnych z grupy G‑10 i obejmująca już ponad 30 krajów – opracowała system przeciwdziałania fałszerstwom (Counterfeit Deterrence System, CDS), który uniemożliwia kopiowanie i powielanie wizerunków chronionych banknotów. System ten wprowadziło dobrowolnie wielu producentów sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Reprodukowanie wizerunków banknotów euro w wysokiej rozdzielczości

Aby uzyskać wizerunki banknotów euro o wysokiej rozdzielczości do legalnych celów zawodowych, należy napisać na adres info@ecb.europa.eu, podając następujące informacje:

  • swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe
  • opis działalności gospodarczej
  • adres internetowy firmy
  • informacje o planowanym sposobie wykorzystania wizerunków.

Następnie otrzymuje się do wypełnienia formularz oświadczenia o poufności, który powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentowania firmy. Standardowo przesyłamy wizerunki ostatnio wyemitowanych lub zapowiedzianych banknotów z serii „Europa” (300 dpi; format TIFF; z nadrukiem „SPECIMEN”), chyba że we wniosku zaznaczono, że chodzi o starsze banknoty. Wizerunki nie aktywują systemu CDS. Staramy się wysyłać pliki w ciągu pięciu dni od otrzymania wypełnionego i podpisanego oświadczenia o poufności.