European Central Bank - eurosystem
Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Mario Draghi, Πρόεδρος της ΕΚΤ,
Luis de Guindos, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ,
Φρανκφούρτη, 25 Οκτωβρίου 2018

Κυρίες και κύριοι, ο Αντιπρόεδρος και εγώ σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Θα σας ενημερώσουμε τώρα για τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία συμμετείχε επίσης ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Dombrovskis.

Με βάση την οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργούμε τακτικά, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ αμετάβλητα. Συνεχίζουμε να αναμένουμε ότι θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα τουλάχιστον μέχρι και το καλοκαίρι του 2019 και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της διαρκούς σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Όσον αφορά τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, θα συνεχίσουμε να διενεργούμε καθαρές αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP), με νέο ύψος 15 δισεκ. ευρώ μηνιαίως μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2018. Αναμένουμε ότι στη συνέχεια, με την επιφύλαξη εισερχόμενων στοιχείων που να επιβεβαιώνουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές μας για τον πληθωρισμό, θα σταματήσουμε τις καθαρές αγορές. Πρόθεσή μας είναι να επανεπενδύουμε τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ολοκλήρωση των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού που διενεργούμε και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Οι εισερχόμενες πληροφορίες, αν και κάπως ασθενέστερες από ό,τι αναμενόταν, εξακολουθούν να συμβαδίζουν γενικά με τη συνεχιζόμενη ευρείας βάσης επέκταση της οικονομίας της ζώνης του ευρώ και τις σταδιακά αυξανόμενες πιέσεις στον πληθωρισμό. Η υποκείμενη ευρωστία της οικονομίας εξακολουθεί να στηρίζει την πεποίθησή μας ότι η διαρκής σύγκλιση του πληθωρισμού προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξή μας θα συνεχιστεί και θα διατηρηθεί ακόμη και έπειτα από τη σταδιακή διακοπή των καθαρών αγορών που διενεργούμε. Ταυτόχρονα, οι αβεβαιότητες που σχετίζονται με τον προστατευτισμό, οι ευπάθειες σε αναδυόμενες αγορές και η μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές εξακολουθούν να είναι έντονες. Εξακολουθεί να απαιτείται σημαντική τόνωση από τη νομισματική πολιτική για να στηριχθεί η περαιτέρω συσσώρευση των εγχώριων πιέσεων στις τιμές και οι εξελίξεις στον μετρούμενο πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα. Αυτή η στήριξη θα εξακολουθήσει να παρέχεται με τη διενέργεια καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού μέχρι το τέλος του έτους, με το σημαντικό απόθεμα αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού και τις σχετικές επανεπενδύσεις και με τις ενισχυμένες ενδείξεις μας σχετικά με τη μελλοντική πορεία των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει αναλόγως όλα τα μέσα που διαθέτει προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται διαρκώς προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξη του Διοικητικού Συμβουλίου για τον πληθωρισμό.

Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω την αξιολόγησή μας με περισσότερες λεπτομέρειες, ξεκινώντας από την οικονομική ανάλυση. Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ επιταχύνθηκε κατά 0,4% (σε τριμηνιαία βάση), τόσο το α΄ όσο και το β΄ τρίμηνο του 2018. Οι εισερχόμενες πληροφορίες, αν και κάπως ασθενέστερες από ό,τι αναμενόταν, εξακολουθούν να συμβαδίζουν γενικά με το βασικό μας σενάριο για συνεχιζόμενη ευρείας βάσης οικονομική επέκταση, στηριζόμενη από την εγχώρια ζήτηση και τις συνεχείς βελτιώσεις στην αγορά εργασίας. Ορισμένες πρόσφατες εξελίξεις σε συγκεκριμένους τομείς ασκούν επίδραση στη βραχυπρόθεσμη πορεία της ανάπτυξης. Τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει εξακολουθούν να υποβοηθούν την εγχώρια ζήτηση. Η ιδιωτική κατανάλωση ενισχύεται από τη συνεχιζόμενη αύξηση της απασχόλησης και την άνοδο των μισθών. Ταυτόχρονα, οι επιχειρηματικές επενδύσεις στηρίζονται από την ισχυρή εγχώρια ζήτηση, τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Οι επενδύσεις σε κατοικίες παραμένουν σθεναρές. Επιπροσθέτως, η επέκταση της παγκόσμιας δραστηριότητας αναμένεται να συνεχίσει να στηρίζει τις εξαγωγές της ζώνης του ευρώ, αν και με βραδύτερο ρυθμό.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές για την ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ εξακολουθούν να κρίνονται σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι. Ταυτόχρονα, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τον προστατευτισμό, οι ευπάθειες σε αναδυόμενες αγορές και η μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές εξακολουθούν να έχουν εξέχουσα θέση.

Ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε σε 2,1% τον Σεπτέμβριο του 2018, από 2,0% τον Αύγουστο, αντανακλώντας κυρίως την άνοδο του πληθωρισμού των τιμών της ενέργειας και των ειδών διατροφής. Με βάση τις ισχύουσες τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί του πετρελαίου, οι ετήσιοι ρυθμοί του μετρούμενου πληθωρισμού είναι πιθανόν να κυμανθούν γύρω από το τρέχον επίπεδο τους επόμενους μήνες. Ενώ οι μετρήσεις του υποκείμενου πληθωρισμού παραμένουν σε γενικές γραμμές υποτονικές, σημειώνουν άνοδο από τα προηγούμενα χαμηλά επίπεδα. Οι πιέσεις στο εγχώριο κόστος ενισχύονται και διευρύνονται εν μέσω υψηλού βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού και αυξανόμενης στενότητας στην αγορά εργασίας. Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, ο υποκείμενος πληθωρισμός αναμένεται να ανακάμψει προς το τέλος του έτους και να σημειώσει περαιτέρω άνοδο μεσοπρόθεσμα, υποβοηθούμενος από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, τη συνεχιζόμενη οικονομική επέκταση και την άνοδο των μισθών.

Όσον αφορά τη νομισματική ανάλυση, ο ρυθμός αύξησης της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια (M3) διαμορφώθηκε σε 3,5% τον Σεπτέμβριο του 2018, έναντι 3,4% τον Αύγουστο. Πέρα από κάποια μεταβλητότητα στις μηνιαίες ροές, ο ρυθμός αύξησης του Μ3 στηρίζεται ολοένα περισσότερο από τη δημιουργία τραπεζικών πιστώσεων. Το στενό νομισματικό μέγεθος Μ1 παρέμεινε ο βασικός παράγοντας που συμβάλλει στην αύξηση της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια.

Ο ρυθμός αύξησης των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα ενισχύθηκε περαιτέρω, συνεχίζοντας την ανοδική τάση που παρατηρείται από την αρχή του 2014. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις επιταχύνθηκε σε 4,3% τον Σεπτέμβριο του 2018, από 4,1% τον Αύγουστο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά διαμορφώθηκε σε 3,1%, δηλ. στο ίδιο επίπεδο με τον προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με την έρευνα για τις τραπεζικές χορηγήσεις στη ζώνη του ευρώ για το γ΄ τρίμηνο του 2018, ο ρυθμός αύξησης των δανείων εξακολουθεί να στηρίζεται από την αυξανόμενη ζήτηση σε όλες τις κατηγορίες δανείων και τους ευνοϊκούς όρους τραπεζικών χορηγήσεων όσον αφορά δάνεια προς επιχειρήσεις και δάνεια για την αγορά κατοικίας.

Η μετακύλιση των μέτρων νομισματικής πολιτικής που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2014 εξακολουθεί να στηρίζει σημαντικά τις συνθήκες δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση – ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις – και τις ροές χρηματοδότησης σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ.

Συνοπτικά, η διασταύρωση του αποτελέσματος της οικονομικής ανάλυσης με τις ενδείξεις από τη νομισματική ανάλυση επιβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαίος ένας διευκολυντικός, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής για τη συνέχιση της διαρκούς σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Προκειμένου να αποκομισθούν πλήρως τα οφέλη από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, είναι αναγκαία η αποφασιστικότερη συμβολή και άλλων τομέων πολιτικής για την αύξηση του πιο μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού και τη μείωση των ευπαθειών. Είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί σημαντικά η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες της ζώνης του ευρώ προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα, να μειωθεί η διαρθρωτική ανεργία και να τονωθεί η παραγωγικότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό της ζώνης του ευρώ. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές, η ευρείας βάσης επέκταση καθιστά αναγκαία την ανασύσταση δημοσιονομικών αποθεμάτων ασφαλείας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε χώρες στις οποίες το δημόσιο χρέος είναι υψηλό και για τις οποίες η πλήρης συμμόρφωση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχει κρίσιμη σημασία για τη διασφάλιση υγιών δημοσιονομικών θέσεων. Αντίστοιχα, η διαφανής και συνεπής εφαρμογή του πλαισίου της ΕΕ για τη δημοσιονομική και οικονομική διακυβέρνηση διαχρονικά και σε όλες τις χώρες εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Η βελτίωση της λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί να ληφθούν συγκεκριμένα και αποφασιστικά μέτρα για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης κεφαλαιαγορών.

Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου