Seria banknotów euro „Europa”

Nowe 20 euro

Front of the new €20 banknote Back of the new €20 banknote

Ważne daty dotyczące nowych 20 euro

6 lutego 2015:
Seminarium Eurosystemu dla producentów i dystrybutorów sprzętu do obsługi banknotów – Banca d’Italia, Rzym
24 lutego 2015:
Oficjalna prezentacja nowych 20 euro – EBC, Frankfurt
Październik 2015:
Do trzech milionów punktów sprzedaży w strefie euro trafiają ulotki o nowym banknocie 20 euro
25 listopada 2015:
Nowe banknoty 20 euro wchodzą do obiegu w całej strefie euro

24 lutego 2015 prezes EBC Mario Draghi zaprezentował po raz pierwszy nowy banknot 20 euro, który pojawi się w obiegu 25 listopada 2015. To już trzeci banknot z serii „Europa”, po nowych 5 i 10 euro. Nominały banknotów w tej serii pozostają niezmienione: 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 euro. Pozostałe banknoty będą wprowadzane stopniowo przez kilka lat, w kolejności rosnącej. Komunikaty prasowe


Teczka prasowa o nowych 20 euro Ważne daty dotyczące nowych 20 euro

EBC i krajowe banki centralne należące do Eurosystemu prowadzą kampanię informacyjną na temat serii „Europa”, w tym specjalną stronę internetową. Kampania ma ułatwić rozpoznawanie nowych banknotów i sprawdzanie ich autentyczności. Aby przybliżyć społeczeństwu zabezpieczenia nowego banknotu 20 euro, zorganizowano konkurs internetowy „Tetris® Nowe 20 €”, który będzie trwać od 5 lutego do 31 marca 2015. W październiku 2015 z myślą o osobach mających zawodowo do czynienia z gotówką Eurosystem roześle materiały informacyjne dotyczące serii „Europa” – a zwłaszcza nowych 20 euro – do ponad 3 milionów sklepów i banków w strefie euro.

Eurosystem jest świadomy problemów, jakie wystąpiły w niektórych krajach po wprowadzeniu nowych banknotów. Podjął w związku z tym działania mające ułatwić dostosowanie urządzeń obsługujących banknoty: zacieśnił współpracę z właścicielami tych urządzeń (którzy ponoszą ostateczną odpowiedzialność za ich adaptację) i udostępnił im nowe banknoty na długo przed ich wejściem do obiegu. Ponadto w trakcie przygotowań do wprowadzenia nowych banknotów Eurosystem zorganizuje w ramach prowadzonego przez siebie programu partnerstwa liczne seminaria i spotkania dwustronne z podmiotami z branży, aby dostarczyć im na czas niezbędne informacje. W wykazach dostępnych w serwisie internetowym EBC można sprawdzić, które urządzenia do obsługi banknotów i przyrządy do sprawdzania ich autentyczności zostały przetestowane przez banki centralne Eurosystemu i są przystosowane do rozpoznawania nowych banknotów. Oczywiście autentyczność tych banknotów można też łatwo zweryfikować samodzielnie, tak samo jak w serii pierwszej, sprawdzając je DOTYKIEM, POD ŚWIATŁO i POD KĄTEM.

Wprowadzanie serii „Europa”

Seria „Europa”

Nowa seria banknotów euro nosi nazwę „Europa”, gdyż dwa z zastosowanych w niej zabezpieczeń przedstawiają portret Europy – postaci z mitologii greckiej – od której pochodzi nazwa naszego kontynentu.

Nominały bez zmian

Nowe banknoty będą wprowadzane stopniowo przez kilka lat, w kolejności rosnącej – po 5, 10 i 20 euro do obiegu wejdzie 50 euro, potem 100 euro itd. Podział na nominały pozostaje niezmieniony: 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 euro.

Harmonogram emisji

Dokładny harmonogram wprowadzania do obiegu pozostałych nominałów zostanie określony i podany do wiadomości osób pracujących z gotówką i ogółu społeczeństwa w późniejszym terminie.

Nowoczesne zabezpieczenia

Seria „Europa” zawiera nowe i zmodernizowane zabezpieczenia, które zapewniają lepszą ochronę przed fałszowaniem.

Ewolucja wzoru banknotów

Nowa seria jest kontynuacją serii pierwszej. Wzory nowych banknotów również są oparte na temacie „Epoki i style” i utrzymane w podobnej kolorystyce. Ich szata graficzna została jednak nieco zmieniona, by umożliwić dodanie zmodernizowanych zabezpieczeń. Dzięki wprowadzonym zmianom łatwo jest też rozróżnić obie serie. Zadanie odświeżenia wyglądu banknotów euro powierzono niezależnemu berlińskiemu grafikowi Reinholdowi Gerstetterowi.

Projekt dla niewidomych i niedowidzących

Podczas projektowania serii „Europa”, tak jak przy serii pierwszej, konsultowano się z osobami z dysfunkcją wzroku, dzięki czemu ich potrzeby zostały uwzględnione w ostatecznych wzorach banknotów.

Trwałość

Jako pierwsze z serii „Europa” zostały wyemitowane banknoty o nominałach 5 i 10 euro. Ponieważ oba nominały bardzo często przechodzą z rąk do rąk, na przykład przy wydawaniu reszty, zastosowano w nich dodatkowo cienką warstwę ochronną zwiększającą ich trwałość. Dzięki temu będą one rzadziej wymieniane, co pozwoli obniżyć koszt finansowy i ekologiczny.

Równoległy obieg banknotów z obu serii

Banknoty euro z pierwszej serii będą wprowadzane do obiegu równolegle z banknotami z serii „Europa”, aż do wyczerpania zapasów. Następnie będą stopniowo wycofywane.

Banknoty z pierwszej serii nigdy nie stracą wartości

Termin, w którym banknoty euro z pierwszej serii przestaną być prawnym środkiem płatniczym, zostanie ogłoszony z dużym wyprzedzeniem. Jednak banknoty te zachowają swoją wartość – będzie je można bezterminowo wymieniać w krajowych bankach centralnych Eurosystemu.