Nowa seria banknotów euro: „Europa”

Nowe 20 euro

25 listopada 2015 w strefie euro zaczęły wchodzić do obiegu nowe banknoty 20 euro. To już trzeci nominał z serii „Europa”, po nowych 5 i 10 euro. Pozostałe nominały będą wprowadzane stopniowo przez siedem lat.

Dążymy do tego, by wszyscy Europejczycy umieli rozpoznawać nowe banknoty i ich zabezpieczenia. W związku z tym zachęcamy do odwiedzenia naszej specjalnej strony i zapoznania się z nowymi materiałami informacyjnymi.

Wprowadzanie serii „Europa”

Seria „Europa”

Nowa seria banknotów euro nosi nazwę „Europa”, gdyż dwa z zastosowanych w niej zabezpieczeń przedstawiają portret Europy – postaci z mitologii greckiej – od której pochodzi nazwa naszego kontynentu.

Nominały bez zmian

Nominały banknotów pozostaną niezmienione: 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 euro.

Harmonogram emisji

Dokładny harmonogram wprowadzania do obiegu pozostałych nominałów zostanie określony i podany do wiadomości osób pracujących z gotówką i ogółu społeczeństwa w późniejszym terminie.

Nowoczesne zabezpieczenia

Seria „Europa” zawiera nowe i zmodernizowane zabezpieczenia, które zapewniają lepszą ochronę przed fałszowaniem.

Ewolucja wzoru banknotów

Nowa seria jest kontynuacją serii pierwszej. Wzory nowych banknotów również są oparte na temacie „Epoki i style” i utrzymane w podobnej kolorystyce. Ich szata graficzna została jednak nieco zmieniona, by umożliwić dodanie zmodernizowanych zabezpieczeń. Dzięki wprowadzonym zmianom łatwo jest też rozróżnić obie serie. Zadanie odświeżenia wyglądu banknotów euro powierzono niezależnemu berlińskiemu grafikowi Reinholdowi Gerstetterowi.

Projekt dla niewidomych i niedowidzących

Podczas projektowania serii „Europa”, tak jak przy serii pierwszej, konsultowano się z osobami z dysfunkcją wzroku, dzięki czemu ich potrzeby zostały uwzględnione w ostatecznych wzorach banknotów.

Trwałość

Jako pierwsze z serii „Europa” zostały wyemitowane banknoty o nominałach 5 i 10 euro. Ponieważ oba nominały bardzo często przechodzą z rąk do rąk, na przykład przy wydawaniu reszty, zastosowano w nich dodatkowo cienką warstwę ochronną zwiększającą ich trwałość. Dzięki temu będą one rzadziej wymieniane, co pozwoli obniżyć koszt finansowy i ekologiczny. Jako że pozostałe nominały z serii „Europa”, w tym nowe 20 euro, są używane mniej intensywnie, nie potrzebują dodatkowej ochrony.

Równoległy obieg banknotów z obu serii

Banknoty euro z pierwszej serii będą wprowadzane do obiegu równolegle z banknotami z serii „Europa”, aż do wyczerpania zapasów. Następnie będą stopniowo wycofywane.

Banknoty z pierwszej serii nigdy nie stracą swojej wartości

Termin, w którym banknoty euro z pierwszej serii przestaną być prawnym środkiem płatniczym, zostanie ogłoszony z dużym wyprzedzeniem. Jednak banknoty te zachowają swoją wartość – będzie je można bezterminowo wymieniać w krajowych bankach centralnych Eurosystemu.

Przygotowanie na wprowadzenie nowych banknotów

Długo przed wejściem do obiegu nowych banknotów Europejski Bank Centralny udostępnia je podmiotom z branży i w ramach prowadzonego przez Eurosystem programu partnerstwa ściśle współpracuje z wszystkimi zainteresowanymi w celu ułatwienia im sprawnego przejścia na nowe banknoty.

Ostateczną odpowiedzialność za adaptację sprzętu obsługującego banknoty ponoszą jednak jego właściciele.