Eurosedlar i Europaserien

Den nya 50-eurosedeln

Den nya 50-eurosedeln introducerades i 19 länder i euroområdet den 4 april 2017. Det är den fjärde sedeln i Europaserien och den är nu i omlopp parallellt med de nya 5-, 10- och 20-eurosedlarna.

Mer information om den nya 50-eurosedeln och säkerhetsdetaljerna finns på webbplatsen Vår valuta. Du kan även se våra senaste filmer och höjdpunkter från ECB:s utgivningsevenemang:

Lansering av Europaserien

Europaserien

De nya sedlarna kallas för Europaserien eftersom två av säkerhetsdetaljerna innehåller ett porträtt på Europa, en gestalt ur den grekiska mytologin och ursprunget till namnet på vår världsdel.

Valörer

ECB-rådet har beslutat att definitivt stoppa produktionen av 500-eurosedlar och att utesluta dem från Europaserien. Övriga valörer förblir oförändrade: 5, 10, 20, 50, 100 och 200 euro.

Pressmeddelande

Tidpunkter för utgivningen

De exakta tidpunkterna för utgivningen av de övriga valörerna fastställs och tillkännages senare.

Avancerade säkerhetsdetaljer

Den nya serien har nya och förbättrade säkerhetsdetaljer som ger bättre skydd mot förfalskning.

Utformningens utveckling

De nya sedlarna innebär en vidareutveckling. De har fortfarande samma motiv med epoker och stilar som den första serien och har samma dominerande färger, men har anpassats något för att rymma de förbättrade säkerhetsdetaljerna. Det gör dem också lätta att skilja från den första serien. En oberoende sedelformgivare i Berlin, Reinhold Gerstetter, utsågs till att förnya eurosedlarnas utformning.

Utformning för synskadade

Precis som för den första serien sedlar rådfrågades synskadade vid utformningen av Europaserien och deras krav har inarbetats i den slutgiltiga versionen.

Slitstyrka

De första två valörerna i Europaserien var 5-eurosedeln och 10-eurosedeln. Eftersom båda dessa valörer används flitigt slits de hårdare. Därför har de försetts med en skyddsbeläggning som gör dem mer slitstarka. Sedlarna behöver alltså inte bytas ut så ofta, vilket sänker kostnaderna och minskar miljöpåverkan. Eftersom användningen är annorlunda behöver de övriga valörerna i Europaserien, inklusive den nya 50-eurosedeln, inte denna skyddsbeläggning.

Parallell användning av den första serien och Europaserien

Den första seriens eurosedlar kommer att ges ut parallellt med den nya Europaserien fram till dess att de gamla lagren är slut. De kommer sedan gradvis att fasas ut.

Den första seriens sedlar kommer alltid att behålla sitt värde

Det datum när den första sedelserien upphör att vara lagligt betalningsmedel kommer att meddelas i god tid. Den första seriens sedlar kommer dock alltid att behålla sitt värde och man kan växla in dem på någon av Eurosystemets nationella centralbanker under obegränsad tid.

Förberedelser för de nya sedlarna

ECB ger branschen tillgång till nya eurosedlar i god tid före lanseringen och samarbetar med alla berörda parter inom Eurosystemets partnerskapsprogram för att övergången ska gå så smidigt som möjligt.

Det åligger dock ägarna av sedelhanteringsutrustningen att anpassa dem efter de nya sedlarna.