Серия евробанкноти „Европа“

Новите 20 €

На 25 ноември 2015 г. новата банкнота от 20 € влезе в обращение в еврозоната. Тя е третата от серия „Европа“ и се въвежда след банкнотите от 5 € и 10 €. Останалите купюри ще бъдат въведени постепенно, в продължение на няколко години.

Искаме да направим всичко възможно европейците да могат да разпознават новите банкноти и техните защитни елементи. Разгледайте специализирания уебсайт и новите информационни материали.

Въвеждане на серия „Европа“

Серия „Европа“

Новите банкноти са наречени серия „Европа“, защото два от техните защитни елементи съдържат портрет на Европа – героиня от древногръцката митология, на чието име е наречен нашият континент.

Без промяна в купюрния строеж

Купюрният строеж остава непроменен: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € и 500 €.

График на емитиране

Точното време на емитирането на останалите купюри ще бъде определено и съобщено на обществеността и на боравещите с пари в брой на по-късен етап.

Високотехнологични защитни елементи

Новата серия включва нови и усъвършенствани защитни елементи, които осигуряват по-добра защита срещу фалшифициране.

Усъвършенстване на дизайна

Новите банкноти се основават на първата серия. Дизайнът им запазва темата „епохи и стилове“ на първата серия и основните цветове са същите, но банкнотите са леко изменени, така че да бъдат включени усъвършенствани защитни елементи. Това улеснява и разграничаването им от първата серия. Работещият в Берлин независим дизайнер на банкноти Райнхолд Герщетер бе избран да обнови дизайна на банкнотите.

Дизайн за хора с увредено зрение

Както и при първата серия банкноти, на етапа на дизайна на серия „Европа“ за консултация бяха привлечени незрящи потребители. Това доведе до включването в окончателния проект на специфични елементи.

Дълготрайност

Първите две емитирани купюри от серия „Европа“ са банкнотите от 5 € и 10 €. Тъй като и двете сменят често притежателите си, защото редовно се използват за ресто, върху тях е нанесен тънък защитен слой, който увеличава дълготрайността им. Това означава, че ще намалее честотата, с която трябва да се подменят, и съответно ще се понижат разходите и въздействието върху околната среда. Като се има предвид различната употреба, останалите купюри от серия „Европа“, включително новата банкнота от 20 €, нямат нужда от предпазно покритие.

Успоредно обращение на банкнотите от първата серия и серия „Европа“

Евробанкнотите от първата серия ще продължат да бъдат пускани в обращение успоредно с тези от серия „Европа“ до изчерпването на наличностите. След това те постепенно ще бъдат изтеглени от обращение.

Банкнотите от първата серия ще запазят трайно стойността си

Датата, на която евробанкнотите от първата серия ще престанат да бъдат законно платежно средство, ще бъде оповестена далеч предварително. Банкнотите от първата серия обаче ще запазят трайно стойността си – те могат да бъдат обменяни неограничено дълго време в НЦБ от Евросистемата.

Подготовка за новите банкноти

ЕЦБ предоставя новите банкноти на представители на сектора доста преди емитирането им. Тя работи в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни в рамките на Програмата на Евросистемата за партньорство, за да подпомогне безпроблемното въвеждане на новите банкноти.

Собствениците на банкнотообработващо оборудване обаче са тези, които в крайна сметка отговарят за приспособяването на машините към новите банкноти.