Серия евробанкноти „Европа“

Банкнотите от серия „Европа“ се въвеждат постепенно, в течение на няколко години, във възходящ ред. Първите четири банкноти от новата серия – от 5 €, 10 €, 20 € и 50 € влязоха в обращение съответно през 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2017 г. Новата банкнота от 50 € влезе в обращение на 4 април 2017 г.

Защо са нужни новите банкноти?

ЕЦБ и националните централни банки (НЦБ) от Евросистемата отговарят за сигурността на евробанкнотите. Ето защо те разработиха втора серия евробанкноти с усъвършенствани защитни елементи, които ще допринесат за още по-добра защита на евробанкнотите, поддържайки общественото доверие в паричната единица.

Новите банкноти са наречени серия „Европа“, защото два от техните защитни елементи съдържат портрет на Европа – героиня от древногръцката митология, на чието име е наречен нашият континент.

Запазване на преднина пред фалшификаторите

Новите евробанкноти се възползват от технологичния напредък в банкнотопроизводството. Новите защитни елементи осигуряват по-добра защита срещу фалшифициране и по-висока степен на сигурност на банкнотите.

Съгласно стратегията на Евросистемата за научноизследователска и развойна дейност е необходимо евробанкнотите да са „самозащитими“, затруднявайки в голяма степен фалшификаторите. Кредитните институции, лицата, работещи с пари в брой на професионална основа, и обществеността трябва да са в състояние да разпознават фалшивите банкноти, подкрепяйки по този начин стратегията на Евросистемата за борба срещу фалшифицирането.

Издръжливи и по-дълготрайни

Новите евробанкноти ще бъдат по-дълготрайни от тези от първата серия. Няма да е необходимо да се заменят толкова бързо. Това е важно, особено за банкнотата от 5 €, тъй като тя се износва в значителна степен. По-дългият живот на новите банкноти ще намали и въздействието им върху околната среда.

Мащабна научноизследователска и развойна дейност

Банкнотите са високотехнологичен продукт – създаването на нови банкноти отнема години научноизследователска и развойна дейност.

Купюри

ЕЦБ взе решение да прекрати окончателно производството на банкнотата от 500 € и да не я включва в серия „Европа“. Останалите купюри остават без промяна: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € и 200 €.

Прессъобщение

Развитие на дизайна

Новите банкноти се основават на първата серия. Дизайнът им запазва темата „епохи и стилове“ на първата серия и основните цветове са същите, но банкнотите са леко изменени, така че да бъдат включени усъвършенстваните защитни елементи. Това улеснява и разграничаването им от първата серия.

Дълготрайност

Първите две емитирани купюри от серия „Европа“ са банкнотите от 5 € и 10 €. Тъй като и двете сменят често притежателите си, защото редовно се използват за ресто, върху тях е нанесен тънък защитен слой, който увеличава дълготрайността им. Това означава, че ще намалее честотата, с която трябва да се подменят, и съответно ще се понижат разходите и въздействието върху околната среда. Като се има предвид различната употреба, останалите купюри от серия „Европа“, включително новата банкнота от 50 €, нямат нужда от предпазно покритие.

Успоредно обращение на банкнотите от първата серия и серия „Европа“

Евробанкнотите от първата серия ще продължат да бъдат пускани в обращение успоредно с тези от серия „Европа“ до изчерпването на наличностите. След това те постепенно ще бъдат изтеглени от обращение.

Банкнотите от първата серия ще запазят трайно стойността си

Датата, на която евробанкнотите от първата серия ще престанат да бъдат законно платежно средство, ще бъде оповестена далеч предварително. Банкнотите от първата серия обаче ще запазят трайно стойността си – те могат да бъдат обменяни неограничено дълго време в НЦБ от Евросистемата.

Подготовка за новите банкноти

ЕЦБ предоставя новите банкноти на представители на сектора доста преди емитирането им. Тя работи в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни в рамките на Програмата на Евросистемата за партньорство, за да подпомогне безпроблемното въвеждане на новите банкноти.

Собствениците на банкнотообработващо оборудване обаче са тези, които в крайна сметка отговарят за приспособяването на машините към новите банкноти.