De Europa-serie eurobankbiljetten

Het nieuwe €50-biljet

Het nieuwe bankbiljet van €50 is op 4 april 2017 in de negentien landen van het eurogebied in omloop gekomen. Het is het vierde bankbiljet van de Europa-serie en is nu in omloop naast de nieuwe biljetten van €5, €10 en €20.

Wilt u meer te weten te komen over het nieuwe biljet van €50 en de echtheidskenmerken ervan? Kijkt u dan op de Ons Geld-website. U kunt hieronder ook onze meest recente filmpjes bekijken, en hoogtepunten van het door de ECB georganiseerde uitgifte-evenement:

De invoering van de Europa-serie

De Europa-serie

De nieuwe bankbiljetten worden de “Europa-serie” genoemd, omdat in twee van de echtheidskenmerken ervan een portret is verwerkt van Europa – een figuur uit de Griekse mythologie en de oorsprong van de naam van ons continent.

Coupures

De ECB heeft besloten te stoppen met de productie van het bankbiljet van €500 en dit biljet niet op te nemen in de Europa-serie. De overige coupures van de biljetten blijven onveranderd: €5, €10, €20, €50, €100 en €200.

Persbericht

Tijdstip van uitgifte

Het precieze tijdstip van de uitgifte van de resterende coupures zal in een later stadium worden bepaald en aan het grote publiek en geldverwerkers worden bekendgemaakt.

Geavanceerde echtheidskenmerken

De nieuwe serie bevat nieuwe en verbeterde echtheidskenmerken, die nóg betere bescherming tegen vervalsing bieden.

Ontwikkeling van het ontwerp

De nieuwe bankbiljetten zijn het resultaat van een evolutie. Zij bevatten nog steeds het “perioden en stijlen”-ontwerp van de eerste serie en hebben dezelfde hoofdkleuren, maar zij zijn wel licht aangepast om het gebruik van verbeterde echtheidskenmerken mogelijk te maken. Hierdoor zijn ze tevens gemakkelijk te onderscheiden van de bankbiljetten uit de eerste serie. Reinhold Gerstetter, een onafhankelijk bankbiljettenontwerper uit Berlijn, is uitgekozen om het ontwerp van de eurobankbiljetten op te frissen.

Ontwerp voor gebruikers met een visuele beperking

Net als het geval was bij de eerste serie bankbiljetten, zijn ook tijdens de ontwikkelingsfase van de Europa-serie gebruikers met een visuele beperking geraadpleegd en is in de uiteindelijke ontwerpen rekening gehouden met hun behoeften.

Duurzaamheid

De eerste twee coupures van de Europa-serie die zijn uitgegeven zijn het bankbiljet van €5 en €10. Aangezien beide coupures, omdat zij vaak als wisselgeld worden gebruikt, frequent van eigenaar veranderen, hebben zij een dunne beschermingslaag gekregen die ze duurzamer maakt. Dit betekent dat de bankbiljetten minder vaak vervangen zullen hoeven te worden, wat de kosten vermindert en de effecten op het milieu reduceert. Gezien de andere wijze waarop zij worden gebruikt, hebben de overige coupures van de Europa-serie, met inbegrip van het nieuwe €50-biljet, de beschermende laag niet nodig.

Omloop van de bankbiljetten van de eerste serie en die van de Europa-serie naast elkaar

Om de resterende voorraden ervan op te gebruiken, blijft de eerste serie eurobankbiljetten naast de Europa-serie in omloop worden gebracht. Die biljetten zullen echter geleidelijk worden uitgefaseerd.

De bankbiljetten van de eerste serie behouden altijd hun waarde

De datum waarop de eerste serie eurobankbiljetten niet langer wettig betaalmiddel zal zijn, zal ruim van tevoren worden bekendgemaakt. De bankbiljetten van de eerste serie zullen echter altijd hun waarde behouden: zij kunnen voor onbepaalde tijd worden ingewisseld bij de nationale centrale banken van het Eurosysteem.

Voorbereiding voor de nieuwe bankbiljetten

De ECB stelt de nieuwe bankbiljetten ver voordat deze worden ingevoerd ter beschikking aan de sector en werkt nauw samen met alle relevante belanghebbenden door middel van het Partnership Programma, om zo een soepele overgang te ondersteunen.

Het zijn echter de eigenaren van de bankbiljettenapparatuur die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het aanpassen van hun apparatuur aan de nieuwe biljetten.