De Europa-serie van de eurobankbiljetten

Het nieuwe €20-biljet

Front of the new €20 banknote Back of the new €20 banknote

Belangrijke data voor het nieuwe €20-biljet

6 februari 2015:
Eurosysteem-seminar voor fabrikanten en leveranciers van bankbiljettenapparatuur bij de Banca d’Italia in Rome.
24 februari 2015:
Het nieuwe bankbiljet van €20 wordt onthuld bij de ECB in Frankfurt.
Oktober 2015:
Brochures over het nieuwe €20-biljet worden verstuurd naar 3 miljoen verkooppunten in het eurogebied.
25 november 2015:
Het nieuwe €20-biljet komt in het gehele eurogebied in omloop.

Op 24 februari 2015 onthulde Mario Draghi, President van de ECB, het nieuwe €20-biljet. Het nieuwe bankbiljet komt op 25 november 2015 in omloop. Na de biljetten van €5 en €10 is het nieuwe biljet van €20 het derde bankbiljet van de Europa-serie dat zal worden ingevoerd. De overige bankbiljetten van de serie zullen de komende jaren geleidelijk worden ingevoerd, in oplopende volgorde. De coupures van de biljetten blijven onveranderd: €5, €10, €20, €50, €100, €200 en €500. Persberichten


Perspakket over het nieuwe bankbiljet van € 20: Belangrijke data voor het nieuwe €20-biljet:

De ECB en de nationale centrale banken van het Eurosysteem houden een informatiecampagne over de Europa-serie, waarvan een speciale website deel uitmaakt. De campagne streeft ernaar het grote publiek de nieuwe biljetten en de echtheidskenmerken ervan te laten herkennen. Om de aandacht te vestigen op de echtheidskenmerken van het nieuwe €20-biljet, wordt vanaf 5 februari tot 31 maart 2015 een online wedstrijd, "Tetris® nieuw €20-biljet", gehouden. In oktober 2015 zal het Eurosysteem informatiemateriaal over de Europa-serie, en dan specifiek over het biljet van €20, verspreiden onder professionele geldverwerkers die in meer dan 3 miljoen winkels en banken in het eurogebied werkzaam zijn.

Het Eurosysteem is op de hoogte van de problemen die zich in enkele landen na de invoering van de nieuwe bankbiljetten hebben voorgedaan. Hoewel het Eurosysteem diverse maatregelen heeft genomen om de aanpassing van bankbiljettensorteermachines verder te ondersteunen, met name door de nieuwe bankbiljetten ruim vóór de invoering ervan aan de betrokkenen ter beschikking te stellen en de samenwerking met alle betrokken belanghebbenden te intensiveren, is het uiteindelijk de taak van de eigenaars van de machines deze aan te passen zodat zij de nieuwe bankbiljetten kunnen verwerken. Naast deze maatregelen, en in het kader van het Partnership-Programma van het Eurosysteem, zal het Eurosysteem in de aanloop naar de invoering van het nieuwe biljet een groot aantal seminars organiseren en bilaterale vergaderingen houden met belanghebbenden uit de sector, om ervoor te zorgen dat zij tijdig de noodzakelijke informatie ontvangen. Op de website van de ECB zijn lijsten beschikbaar met detectieapparaten en bankbiljettensorteermachines die zijn getest door de centrale banken van het Eurosysteem en die zijn aangepast om de nieuwe bankbiljetten te herkennen. Natuurlijk kunnen de nieuwe bankbiljetten ook gemakkelijk worden gecontroleerd met behulp van de eenvoudige "VOEL-KIJK-KANTEL"-methode, net als bij de eerste serie eurobankbiljetten.

De invoering van de Europa-serie

De Europa-serie

De nieuwe bankbiljetten worden de “Europa-serie” genoemd, omdat in twee van de echtheidskenmerken ervan een portret is verwerkt van Europa – een figuur uit de Griekse mythologie en de oorsprong van de naam van ons continent.

Dezelfde coupures

De nieuwe bankbiljetten worden de komende jaren geleidelijk ingevoerd, in oplopende volgorde, dus na het €5-biljet en het €10-biljet volgt het €20-biljet, dan het €50-biljet enz. De coupures blijven onveranderd: €5, €10, €20, €50, €100, €200 en €500.

Tijdstip van uitgifte

Het precieze tijdstip van de uitgifte van de resterende coupures zal in een later stadium worden bepaald en aan het grote publiek en geldverwerkers worden bekendgemaakt.

Geavanceerde echtheidskenmerken

De nieuwe serie bevat nieuwe en verbeterde echtheidskenmerken, die nóg betere bescherming tegen vervalsing bieden.

Ontwikkeling van het ontwerp

De nieuwe bankbiljetten zijn het resultaat van een evolutie. Zij bevatten nog steeds het “perioden en stijlen”-ontwerp van de eerste serie en hebben dezelfde hoofdkleuren, maar zij zijn wel licht aangepast om het gebruik van verbeterde echtheidskenmerken mogelijk te maken. Hierdoor zijn ze tevens gemakkelijk te onderscheiden van de bankbiljetten uit de eerste serie. Reinhold Gerstetter, een onafhankelijk bankbiljettenontwerper uit Berlijn, is uitgekozen om het ontwerp van de eurobankbiljetten op te frissen.

Ontwerp voor gebruikers met een visuele beperking

Net als het geval was bij de eerste serie bankbiljetten, zijn ook tijdens de ontwikkelingsfase van de Europa-serie gebruikers met een visuele beperking geraadpleegd en is in de uiteindelijke ontwerpen rekening gehouden met hun behoeften.

Duurzaamheid

De eerste twee coupures van de Europa-serie die zijn uitgegeven zijn het bankbiljet van €5 en €10. Aangezien beide coupures, omdat zij vaak als wisselgeld worden gebruikt, frequent van eigenaar veranderen, hebben zij een dunne beschermingslaag gekregen die ze duurzamer maakt. Dit betekent dat de bankbiljetten minder vaak vervangen zullen hoeven te worden, wat de kosten vermindert en de effecten op het milieu reduceert.

Omloop van de bankbiljetten van de eerste serie en die van de Europa-serie naast elkaar

Om de resterende voorraden ervan op te gebruiken, blijft de eerste serie eurobankbiljetten naast de Europa-serie in omloop worden gebracht. Die biljetten zullen echter geleidelijk worden uitgefaseerd.

De bankbiljetten van de eerste serie behouden altijd hun waarde

De datum waarop de eerste serie eurobankbiljetten niet langer wettig betaalmiddel zal zijn, zal ruim van tevoren worden bekendgemaakt. De bankbiljetten van de eerste serie zullen echter altijd hun waarde behouden: zij kunnen voor onbepaalde tijd worden ingewisseld bij de nationale centrale banken van het Eurosysteem.