Izjava o ograničenju odgovornosti i autorska prava

Izjava o ograničenju odgovornosti

Cilj je ESB-a održavati ove informacije pravodobnima i točnima. Međutim, ESB ne prihvaća odgovornost u vezi sa sadržajem ovih stranica.

Sadržaj ovih mrežnih stranica:

  • predstavlja općenite informacije i nije namijenjen rješavanju specifičnih pitanja bilo koje fizičke ili pravne osobe
  • ponekad je povezan s vanjskim mrežnim stranicama nad kojima ESB nema kontrolu i za koje ESB ne preuzima odgovornost
  • ne predstavlja profesionalan ili pravni savjet.

Iako su referentni devizni tečaj za euro i ostale obavijesti o cijenama objavljene na ovim mrežnim stranicama utemeljene na izvorima koje ESB smatra pouzdanim, ESB ne preuzima odgovornost za bilo kakav gubitak u vezi s bilo kojom odlukom koja je donesena ili radnjom ili propuštanjem radnje od strane bilo koje osobe koja se pouzdala u takvu objavu. Posebice, ESB ne preuzima odgovornost za bilo kakav gospodarski gubitak ili neposredan ili posredan gubitak ili štetu uključujući, bez ograničenja, gubitak posla ili dobiti, koji je neposredna ili posredna posljedica objave ili je u vezi s objavom od strane ESB-a, referentnih stopa ili drugih informacija o cijenama, uključujući učestalost takvih objava, ili je posljedica upotrebe referentnih stopa ili drugih informacija o cijenama od strane bilo koje osobe.

Napominjemo da nije zajamčeno da dokumenti ili druge informacije dostupne na ovim mrežnim stranicama točno prenose službeno donesene akte. Vjerodostojnima se smatraju samo pravni instrumenti ESB-a objavljeni u Službenom listu Europske unije te ostali dokumenti i/ili podatci ESB-a koje je objavio ESB.

Cilj je svesti na najmanju moguću mjeru poremećaje nastale zbog tehničkih pogrešaka. Međutim, ESB ne može jamčiti da ova usluga neće biti prekinuta ili na drugi način pogođena takvim problemima. ESB ne preuzima odgovornost u odnosu na bilo koji problem koji se pojavi kao posljedica upotrebe ovih mrežnih stranica ili bilo kojih povezanih vanjskih mrežnih stranica.

Ova izjava o ograničenju odgovornosti nema namjeru ograničiti odgovornost ESB-a protivno bilo kojem zahtjevu utvrđenom mjerodavnim nacionalnim pravom ili isključiti odgovornost ESB-a za pitanja koja se ne mogu isključiti na temelju tog mjerodavnog prava.

Smatra se da je korisnik prihvatio naprijed navedeno ako pristupi bilo kojem dijelu ovih mrežnih stranica.

Autorska prava

Autorska prava © na cjelokupnom sadržaju ovih mrežnih stranica: Europska središnja banka, Frankfurt na Majni, Njemačka.

Korisnici mrežnih stranica ESB-a mogu se besplatno koristiti informacijama dostupnim na navedenim stranicama pod niže navedenim uvjetima i uz niže navedene iznimke:

  1. ako se takve informacije prenose ili umnažaju, moraju biti točne, uz navođenje ESB-a kao izvora
  2. ako je takva informacija sadržana u dokumentima koji se prodaju (neovisno o mediju na kojem se nalaze), fizička ili pravna osoba koja objavljuje informaciju mora obavijestiti kupce, prije plaćanja narudžbe ili bilo kakve naknade i pri svakom pristupu informaciji dobivenoj s ovih mrežnih stranica, da se ta informacija može besplatno dobiti s ovih mrežnih stranica
  3. ako korisnik preinači informaciju (npr. sezonskom prilagodbom statističkih podataka, obračunom stopa rasta) to se mora izričito navesti
  4. ako se veza na ove mrežne stranice uspostavlja s poslovnih stranica ili u promotivne svrhe, dotična mrežna stranica ESB-a mora se učitati u zasebnom prozoru pretraživača (odnosno ne smije se pojaviti u okviru drugih mrežnih stranica).

Iznimno od naprijed navedenog, svaka reprodukcija, objavljivanje ili ponovno tiskanje, u cijelosti ili djelomično, dokumenata koji nose naziv njihovih autora, kao što su radovi ESB-a u nastajanju (ECB Working Papers) ili povremeni radovi ESB-a (ECB Occassional Papers), u obliku različitih publikacija, bilo tiskanih bilo izrađenih elektronički, dozvoljena je jedino s izričitim prethodnim pisanim odobrenjem ESB-a ili autora.

Upotreba naziva i logotipa

ESB je svjestan da su njegov naziv i logotipi sve više predmet zloupotrebe od strane različitih trećih osoba u vezi s lažnim financijskim transakcijama i drugim prijevarama. U nekim slučajevima ESB je čak naveden kao banka putem koje se izvršava plaćanje ili transakcija.

S tim u vezi, ESB napominje da ne pruža bankovne usluge poslovne banke fizičkim ili pravnim osobama i da, naročito, ne naplaćuje naknade za prekogranične prijenose niti prima depozite od takvih osoba niti izdaje bilo kakve potvrde radi otpuštanja novčanih sredstava. ESB stoga savjetuje građanstvo da ne uspostavlja kontakte s pokretačima takvih ulaganja niti da šalje novac ili odaje podatke o bankovnoj ili kreditnoj kartici bilo kome tko tvrdi da predstavlja ESB ili da je u bankovnom odnosu s ESB-om.

ESB također napominje da se ne može smatrati odgovornim ako se njegov naziv, logotipi ili adresa zloupotrebljavaju prilikom poduzimanja prijevarnih radnji usmjerenih protiv građanstva. Ako neka osoba primijeti ili zaprimi sumnjivu dokumentaciju koja upućuje na ESB ili navodno potječe od ESB-a o tome treba odmah obavijestiti lokalna tijela nadležna za kazneni progon ili zatražiti savjet nadležnih nacionalnih tijela.

Zaštita osobnih podataka i elektroničke pošte

ESB je obveznik zaštite osobnih podataka korisnika. ESB obrađuje osobne podatke samo za niže navedene svrhe i ne prosljeđuje ih trećim osobama u marketinške svrhe.

Sa svim osobnim podatcima postupa se u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 i pravilima ESB-a o informatičkoj sigurnosti i povjerljivosti.

Uredba (EZ) br. 45/2001

Koje informacije ESB prikuplja preko ovih mrežnih stranica?

Informacije koje se bilježe na serverima ESB-a

Kolačići: Kolačići su male datoteke s podatcima poslane s mrežnog servera pretraživaču na vašem računalu. Pretraživač izvještava server kada sljedeći put posjetite iste mrežne stranice. Kolačići omogućuju ESB-u da pohrani sklonosti i slijedi trendove korištenja mrežnim stranicama na agregiranoj osnovi.

Informacije o prijavi: Server automatski bilježi podatke koje vaš pretraživač šalje svaki puta kada posjetite mrežne stranice. Ti zapisi servera mogu uključivati informacije kao što su datum i vrijeme posjeta mrežnih stranica, vašu IP adresu (Internet Protocol address), vrstu i jezik pretraživača, veličinu zaslona pretraživača te jedan ili više kolačića koji prepoznaju vaš pretraživač. Informacije koje ESB prikuplja upotrebljavaju se isključivo za prikupljanje statističkih podataka o korištenju ovim mrežnim stranicama na agregiranoj osnovi.

Informacije koje se bilježe na serverima trećih osoba

Google analiza (Google Analytics): Mrežne stranice ESB-a koriste se vanjskom uslugom Google Analytics kako bi prikupile statističke podatke o upotrebi mrežnih stranica. Informacije o prijavi koje prikupljaju serveri ESB-a također se šalju serverima kojima upravlja Google i upotrebljavaju se za dostavu ESB‑u agregiranih statističkih podataka o broju posjeta pretraživača, obrascima upotrebe i pretraživanjima obavljenim na ovim mrežnim stranicama.

Google ima svoju politiku privatnosti. Google sam potvrđuje sukladnost s okvirom »Štit privatnosti« (Privacy Shield) koji je Ministarstvo trgovine Sjedinjenih Država razvilo u suradnji s Europskom komisijom kako bi udovoljilo standardima »prikladnosti« za zaštitu osobnih podataka.

Google Analytics
Politika privatnosti Googlea
Privacy Shield certification

Osobne informacije prenesene putem mrežnih stranica ili elektroničkom poštom

ESB je moguće kontaktirati putem e-adrese navedene na ovim mrežnim stranicama ali i putem elektroničkih usluga kao što je sustav za zapošljavanje ESB-a dostupan na mrežnim stranicama, gdje se traže osobni podatci kako bi se korisnicima mogla pružiti tražena usluga.

Sustav za zapošljavanje ESB-a dostupan na mrežnim stranicama

Kako ESB štiti i osigurava vaše informacije?

Informacije na ovim mrežnim stranicama podvrgnute su sustavu zaštite osobnih podataka i zaštite privatnosti elektroničke pošte.

Pravna osnova: Zaštita pojedinaca pri obradi njihovih osobnih podataka od strane institucija i tijela Unije temelji se na Uredbi (EZ) br. 45/2001. ESB obrađuje osobne podatke u skladu s navedenom Uredbom.

Službenik za zaštitu podataka: Službenik za zaštitu podataka je osoba koja, unutar ESB-a, osigurava primjenu Uredbe (EZ) br. 45/2001 te savjetuje voditelje obrade podataka o ispunjavanju njihovih zadaća (vidi članak 24. Uredbe).

Europski nadzornik za zaštitu podataka djeluje kao neovisno nadzorno tijelo za sve institucije i tijela Unije (vidi članke 41. do 45. Uredbe (EZ) br. 45/2001).

Elektroničke usluge: Za svaku elektroničku uslugu koju nudi ESB, voditelj obrade podataka određuje svrhu i sredstva obrade dostavljenih podataka i osigurava da su u skladu s politikom zaštite osobnih podataka.

Elektronička pošta: Vaši osobni podatci se prikupljaju samo u mjeri potrebnoj za davanje odgovora. Ako imate bilo kakva pitanja o postupanju s vašom elektroničkom poštom i povezanim osobnim podatcima, slobodno ih uključite u vašu poruku.

Mrežne stranice povezane sa zapošljavanjem: Specifični podatci o zaštiti podataka koji se tiču postupanja s osobnim podatcima u vezi sa zapošljavanjem mogu se pronaći na posebnim mrežnim stranicama ESB-a povezanim sa zapošljavanjem.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

Zapošljavanje