Atsakomybės apribojimas ir autorių teisės

Atsakomybės apribojimas

Europos Centrinis Bankas (ECB) nuolat atnaujina šią interneto svetainę, kad visuomenė turėtų galimybę susipažinti su informacija apie banko ir Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) veiklą.Siekiame, kad ši informacija būtų tiksli ir pateikiama laiku. Vis dėlto ECB neprisiima jokios atsakomybės už šioje interneto svetainėje skelbiamą informaciją.

Ši informacija:

  • yra bendro pobūdžio ir nepritaikyta konkretaus fizinio asmens ar subjekto konkrečioms aplinkybėms
  • kartais yra susieta su išorės interneto svetainėmis, kurių ECB nekontroliuoja ir už kurias ECB neatsako
  • nėra profesionali ar teisinė konsultacija

Šioje interneto svetainėje skelbiami euro keitimo orientaciniai kursai ir kita informacija apie kainas pagrįsti šaltiniais, kuriuos ECB laiko patikimais, tačiau ECB neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už nuostolius, patirtus dėl kitos šalies priimtų sprendimų ar veiksmų, kurių ji ėmėsi ar nesiėmė pasikliaudama šia skelbiama informacija. Konkrečiai, ECB neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už ekonominius nuostolius ar netiesioginius ar šalutinius nuostolius arba žalą, įskaitant, be apribojimų, verslo sumažėjimą ir prarastą pelną, tiesiogiai ar netiesiogiai patirtus dėl (arba susijusius su) ECB paskelbtų orientacinių kursų ar kitos paskelbtos informacijos apie kainas, įskaitant skelbimo periodiškumą, arba dėl to, kad orientacinius kursus ar kitą informaciją apie kainas naudoja koks nors asmuo.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad nėra jokios garantijos, jog dokumentai arba kita šioje interneto svetainėje skelbiama informacija tiksliai atitinka oficialiai priimtą tekstą. Autentiškais laikomi tik Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbti ECB teisiniai dokumentai ir kiti ECB paskelbti ECB dokumentai ir (arba) duomenys.

Siekiame, kad sutrikimų dėl techninių klaidų būtų kuo mažiau. Tačiau ECB negali užtikrinti, kad dėl tokių problemų jo paslauga nebus nutraukta arba kitaip paveikta. ECB neatsako už bet kokias problemas, kylančias naudojantis šia arba bet kuria kita susieta išorės interneto svetaine.

Šiuo atsakomybės apribojimu nesiekiama apriboti ECB atsakomybę, pažeidžiant taikomus nacionalinės teisės reikalavimus, ar panaikinti jo atsakomybę tais atvejais, kai atsakomybės panaikinimas negalimas pagal tokią teisę.

Jei apsilankote bet kurioje šios interneto svetainės dalyje, laikoma, kad sutinkate su pirmiau išdėstytais teiginiais.

Autorių teisės

Autorių teisės © į visą šioje interneto svetainėje pateiktą informaciją priklauso Europos Centriniam Bankui, įsikūrusiam Frankfurte prie Maino, Vokietijoje.

Išskyrus toliau nurodytą išimtį, šios interneto svetainės vartotojai gali laisvai naudotis joje gauta informacija, jei laikosi šių sąlygų:

  1. Jei ši informacija yra platinama ar atgaminama, ji turi būti tiksli, o ECB turi būti nurodytas kaip šaltinis.
  2. Jei ši informacija įtraukiama į bet kokiu būdu parduodamus dokumentus, informaciją skelbiantis fizinis ar juridinis asmuo privalo pranešti pirkėjams, prieš jiems sumokant prenumeratos ar tam tikrą mokestį ir kiekvieną kartą, kai jie naudojasi iš šios interneto svetainės paimta informacija, kad šią informaciją galima gauti šioje interneto svetainėje nemokamai.
  3. Jei vartotojas pakeičia informaciją (pvz., jei dėl sezoniškumo pakoreguojami statistiniai duomenys arba apskaičiuojami augimo tempai), tai turi būti aiškiai nurodyta.
  4. Kai prie šios interneto svetainės prisijungiama iš komercinių puslapių ar reklamos tikslais, ši interneto svetainė turi užimti visą naršyklės langą (t. y. ji negali būti kitos interneto svetainės lange).

Šių taisyklių išimtis – atgaminti, skelbti ar perspausdinti dokumentus, visus ar tik jų dalį, kuriuose nurodyti autorių vardai ir pavardės, pvz., ECB darbo straipsnius („ECB Working Papers“) ir ECB nereguliarius straipsnius („ECB Occasional Papers“), kaip kitą leidinį (spausdintą ar elektroninį) leidžiama tiktai iš anksto gavus aiškų rašytinį ECB arba autorių leidimą.

Pavadinimo ir logotipų naudojimas

ECB yra žinoma, kad įvairios trečiosios šalys vis dažniau piktnaudžiauja jo pavadinimu ir logotipais atlikdamos netikras finansines operacijas ir vykdydamos kitokią nesąžiningą veiklą. Kartais ECB yra netgi nurodomas kaip bankas, per kurį bus atliekami mokėjimai ar operacijos.

Todėl ECB norėtų išaiškinti, kad jis neteikia komercinio banko paslaugų fiziniams ar juridiniams asmenims ir ypač pabrėžti tai, kad jis nerenka mokesčio už tarptautinius pervedimus, nepriima indėlių iš šių šalių ir neišduoda jokių patvirtinimų lėšoms išmokėti. Todėl ECB pataria visuomenei neužmegzti ryšių su tokios veiklos iniciatoriais ir nesiųsti pinigų ar neatskleisti savo banko arba kreditinės kortelės duomenų bet kam, kas teigia, kad atstovauja ECB ar yra susijęs su ECB bankiniais ryšiais.

ECB taip pat nori atkreipti dėmesį į tai, kad jis nėra atsakingas, jei jo pavadinimu, logotipais arba adresu piktnaudžiaujama veikloje, kuria siekiama apgauti visuomenę. Pamatę arba gavę abejotinos kilmės dokumentą, kuriame minimas ECB arba kuris tariamai yra iš ECB, asmenys turėtų nedelsdami apie tai pranešti savo šalies teisėsaugos institucijoms ar kreiptis į kitas atitinkamas nacionalines institucijas.

Asmens duomenų ir elektroninio pašto privatumo politika

ECB yra įsipareigojęs užtikrinti vartotojų privatumą. Jis tvarko jūsų asmens duomenis tik toliau nurodytiems tikslams – rinkodaros tikslams jie nenaudojami.

Visi asmens duomenys tvarkomi kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 45/2001 ir ECB IT saugumo ir konfidencialumo taisyklėse.

Reglamentas (EB) Nr. 45/2001

Kokią informaciją ECB renka per šią interneto svetainę?

ECB serveriuose užregistruota informacija

Slapukai. Slapukai – tai nedideli duomenų paketai, kuriuos interneto serveris siunčia į jūsų kompiuterio naršyklę. Naršyklė perduoda serveriui, kai kitą kartą apsilankote toje pačioje interneto svetainėje. Slapukai mums padeda registruoti vartotojo dažniausiai lankomus puslapius ir sekti bendras vartojimo tendencijas.

Registruojama informacija. Serveriai automatiškai registruoja informaciją, kurią jiems atsiunčia naršyklė, kai tik apsilankote interneto svetainėje. Šiuose serverių registruose gali būti ir tokia informacija, kaip jūsų apsilankymo laikas, jūsų Internetinio protokolo adresas, naršyklės tipas, naršyklės kalba, naršyklės ekrano dydis ir vienas ar daugiau slapukų, atpažįstančių jūsų naršyklę. ECB surinkta informacija naudojama tik bendriems statistiniams duomenims apie naudojimąsi šia interneto svetaine kaupti.

Trečiųjų šalių serverių užrašyta informacija

„Google Analytics“. Ši interneto svetainė naudoja „Google Analytics“ – išorinę paslaugą statistiniams duomenims apie naudojimąsi interneto svetaine gauti. ECB serveriuose surinkta registruojama informacija taip pat siunčiama ir į „Google“ serverius; ji naudojama teikti ECB bendrus statistinius duomenis apie apsilankymų naršyklėje skaičių, naudojimo modelius ir šioje interneto svetainėje vykdomą paiešką.

„Google“ turi savo privatumo politiką. „Google“ pati įvertina, kaip laikomasi ES ir JAV „privatumo skydo“ sistemos, kurią JAV Prekybos departamentas sukūrė konsultuodamasis su Europos Komisija, kad atitiktų Europos asmens duomenų apsaugos „pakankamumo“ standartą.

Google Analytics
„Google“ privatumo politika
„Privatumo skydo“ sertifikatas

Per interneto svetainę ar elektroniniu paštu perduodami asmens duomenys

Gali būti, kad jūs ne tik kreipiatės į ECB šioje interneto svetainėje nurodytais elektroninio pašto adresais, bet ir naudojatės mūsų elektroninėmis paslaugomis, pavyzdžiui, ECB internetine įdarbinimo sistema, kurioje turite nurodyti savo asmens duomenis, kad galėtume suteikti jūsų prašomas paslaugas.

ECB internetinė įdarbinimo sistema

Kaip ECB saugo jūsų informaciją?

Šioje interneto svetainėje pateikiamai informacijai taikoma asmens duomenų apsaugos priemonių sistema ir elektroninio pašto privatumo politika.

Teisinis pagrindas. Asmenų apsaugos politika Sąjungos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis yra pagrįsta Reglamentu (EB) Nr. 45/2001. ECB tvarko asmens duomenis vadovaudamasis šiuo reglamentu.

Duomenų apsaugos pareigūnas. ECB duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina, kad būtų laikomasi Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatų ir pataria duomenų valdytojams, kaip jie turi atlikti savo pareigas (žr. reglamento 24 straipsnį).

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas yra nepriklausoma priežiūros institucija visoms Sąjungos institucijoms ir įstaigoms (žr. reglamento 41–45 straipsnius).

Elektroninės paslaugos. Kiekvienos konkrečios elektroninės ECB paslaugos atveju duomenų valdytojas nustato pateiktų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones ir užtikrina, kad būtų laikomasi privatumo politikos.

Elektroniniai laiškai. Renkami tik tie jūsų asmens duomenys, kurių reikia, kad būtų galima atsakyti į jūsų užklausas. Jei turite klausimų dėl savo elektroninio laiško ir susijusių asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami klauskite savo laiške.

Įdarbinimo interneto svetainė. Konkrečią informaciją apie duomenų apsaugą tvarkant asmens duomenis įdarbinimo tikslais rasite šioje interneto svetainėje karjerai skirtuose puslapiuose.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Careers