Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na angielskojęzycznej wersji tej strony.

#ECBYouthDialogue

26.06.2017, Lizbona, Portugalia

Prezes Mario Draghi był gospodarzem spotkania ze studentami europejskich uniwersytetów, pierwszego wydarzenia zorganizowanego przez EBC w cyklu Youth Dialogue – Dialog z Młodymi.

Uczestnicy rozmów zastanawiali się, co dla młodych ludzi znaczy innowacyjność i produktywność.

Spotkanie odbyło się w Lizbonie, a jego współorganizatorami były Banco de Portugal oraz ISEG – Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Lizbońskiego.