Dijalog ESB-a s mladima: #AskDraghi

Održavamo treći Dijalog ESB-a s mladima, ovoga puta u suradnji s mrežnom platformom Debating Europe, na kojoj mladi mogu s europskim čelnicima raspravljati o aktualnim pitanjima.

Pozvali smo vas da u razdoblju od 17. do 23. siječnja na Twitteru i Facebooku pošaljete pitanja za predsjednika Draghija o jednoj od sljedećih tema:

  • europski gospodarski oporavak i nezaposlenost mladih
  • kriptovalute i tehnologija lanca blokova (engl. blockchain)
  • mogućnost nove svjetske gospodarske krize.

Pogledajte njegove odgovore na pet odabranih pitanja i uključite se u raspravu tako što ćete ostaviti komentar na društvenim mrežama ili na mrežnim stranicama Debating Europe.

Europski gospodarski oporavak i nezaposlenost mladih

Predsjednik Draghi potvrđuje da europsko gospodarstvo već nekoliko godina stalno raste i da nezaposlenost nikad nije bila manja , ali upozorava da i dalje moramo raditi na poboljšanju stanja i da se moramo pobrinuti da svi od toga imaju koristi.

Kada će se Europa potpuno oporaviti od recesije?

Zamislite da umjetna inteligencija i roboti dovedu do masovne nezaposlenosti (mladih). Kako bi ESB reagirao?

Tehnologija lanca blokova i kriptovalute

Tehnologija lanca blokova inovacija je koja bi mogla poboljšati učinkovitost. Razmatramo bi li se u budućnosti mogla upotrebljavati u našim uslugama. Kada je riječ o bitcoinu i povjerenju u njega, predsjednik Draghi savjetuje oprez jer za njega ne jamči nijedna središnja banka ni vlada. Napominje da ESB nije odgovoran za regulaciju bitcoina.

Kako bismo mogli iskoristiti tehnologiju lanca blokova kao potporu gospodarstvu?

Da ste mlad student, kao što sam to ja, biste li kupili određenu količinu bitcoina za budućnost?

Svjetska gospodarska kriza

Posljednja kriza bila je teška, ali nagore je iza nas. Kada je kriza izbila, europske su države imale velike slabosti i nisu mogle reagirati na odgovarajući način. U međuvremenu je ostvaren znatan napredak u mnogim područjima, zbog čega smo spremniji za budućnost.

Mislite li da će se EU i ESB uspjeti dovoljno reformirati prije sljedeće velike gospodarske krize kako bi uspješno odgovorili na nju?

Saznajte više

Želite li saznati više o temama Dijaloga ESB-a s mladima? Pogledajte sljedeće stranice!

Mogućnost nove svjetske gospodarske krize
Kriptovalute i lanac blokova
Europski gospodarski oporavak i nezaposlenost mladih

Protekli događaji

rujan 2017., Dublin, Irska
Mladi, inovacije i proizvodnost u Europi, Lisabon 2017.

Predsjednik Mario Draghi susreo se s mladim Europljanima u petak, 22. rujna 2017. na sveučilištu Trinity College Dublin.

Događaj je organiziran u suradnji sa središnjom bankom Central Bank of Ireland i sveučilištem Trinity College Dublin.

Hoće li tehnologija lanca blokova biti važna u budućnosti? Jesu li mogući nekretninski baloni sve veći razlog za zabrinutost Upravnog vijeća? Smatraju li se smjernice buduće monetarne politike i jasna komunikacija ključnima za rad moderne središnje banke?

Pogledajte razmjenu pitanja i odgovora između predsjednika Draghija i studenata ekonomije sveučilišta Trinity College Dublin o tim i drugim temama.

Mladi, inovacije i proizvodnost u Europi, lipanj 2017., Lisabon, Portugal
Mladi, inovacije i proizvodnost u Europi, Lisabon 2017.

Predsjednik Mario Draghi bio je domaćin prvog Dijaloga ESB-a s mladima u Lisabonu.

Tribina je organizirana u suradnji sa središnjom bankom Banco de Portugal i školom ISEG – Lisbon School of Economics and Management.

Pogledajte raspravu o važnosti inovacija i proizvodnosti za mlade.