Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες διατίθενται στην αγγλική έκδοση αυτής της σελίδας.

Πρωτοβουλία #ECBYouthDialogue

26 Ιουνίου 2017, Λισαβόνα, Πορτογαλία

Ο Πρόεδρος Mario Draghi εγκαινίασε την πρωτοβουλία της ΕΚΤ #ECBYouthDialogue, τον διάλογο με φοιτητές ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Κεντρικό θέμα του πρώτου διαλόγου ήταν η σημασία της καινοτομίας και της παραγωγικότητας για τους νέους.

Ο διάλογος έλαβε χώρα στη Λισαβόνα και διοργανώθηκε σε συνεργασία με την κεντρική τράπεζα της Πορτογαλίας (Banco de Portugal) και τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης της Λισαβόνας (Instituto Superior de Economia e Gestão - ISEG).