Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. június 23.

2017. június 27.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. június 23-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 25 millió euróval csökkentek az eurorendszer egy központi bankjának aranyeladása miatt, amelynek célja emlékérme előállítása volt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,7 milliárd euróval csökkent, 277,8 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap

Ügylettípus

Lejáró összeg

Új összeg

2017. június 22.

7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet

40 millió USD

35 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer nem monetáris politikai célból tartott forgalomképes értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 293,7 milliárd eurót tett ki, vagyis gyakorlatilag nem változott. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,4 milliárd euróval, 1131,3 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 49,4 milliárd euróval 259,1 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tételek különbsége) 31,1 milliárd euróval, 202,4 milliárd euróra emelkedett. 2017. június 21-én, szerdán lejárt egy 11 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 11,5 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele nem változott, vagyis 0,3 milliárd euro maradt, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 577,2 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 607,8 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 13,4 milliárd euróval, 2058,4 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tételnek a különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió

Közölt érték 2017. június 23-án

Heti változás – vásárlás

Heti változás – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program

7,9 milliárd EUR

-

−0,3 milliárd EUR

2. fedezett kötvényvásárlási program

5,4 milliárd EUR

-

−0,2 milliárd EUR

3. fedezett kötvényvásárlási program

222,8 milliárd EUR

+1,1 milliárd EUR

−1,0 milliárd EUR

Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program

23,6 milliárd EUR

+0,1 milliárd EUR

−0,2 milliárd EUR

Vállalati szektort érintő vásárlási program

95,2 milliárd EUR

+1,5 milliárd EUR

-

Közszektort érintő vásárlási program

1605,0 milliárd EUR

+12,5 milliárd EUR

-

Értékpapír-piaci program

98,4 milliárd EUR

-

-

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 10,3 milliárd euróval 1158,1 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 404 050 −25
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 321 626 −1 297
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 586 −16
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 244 040 −1 281
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 30 743 2 055
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 18 474 165
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 18 474 165
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 779 630 508
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 11 521 508
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 767 770 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 339 0
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 73 058 −2 473
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 352 084 13 385
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 2 058 411 13 414
  7.2 Egyéb értékpapír 293 673 −30
8 Euróban denominált államadósság 26 372 0
9 Egyéb eszközök 240 112 891
Eszközök összesen 4 246 150 13 209
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 131 313 −422
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 735 335 −40 898
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 158 076 −10 309
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 577 234 −30 567
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 25 −22
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 7 698 341
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 400 753 49 014
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 259 054 49 389
  5.2 Egyéb kötelezettségek 141 699 −374
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 152 095 3 069
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 3 001 30
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 12 497 1 473
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 12 497 1 473
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 048 0
10 Egyéb források 230 081 601
11 Átértékelési számlák 412 030 0
12 Saját tőke 102 299 1
Források összesen 4 246 150 13 209

Médiakapcsolatok