Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 23.6.2017

27.6.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 23.6.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 25 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin myytyä kultaa keräilykolikkoa varten.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,7 miljardilla eurolla 277,8 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä

Operaatiotyyppi

Erääntyvä operaatio

Uusi operaatio

22.6.2017

Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää)

40 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä oli käytännössä ennallaan eli 293,7 miljardia euroa. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,4 miljardilla eurolla 1 131,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 49,4 miljardilla eurolla 259,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 31,1 miljardilla eurolla 202,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 21.6.2017 erääntyi 11 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 11,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 577,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 607,8 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 13,4 miljardilla eurolla 2 058,4 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma

Salkun arvo 23.6.2017

Viikkomuutos: ostot

Viikkomuutos: erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

7,9 miljardia euroa

-

-0,3 miljardia euroa

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

5,4 miljardia euroa

-

-0,2 miljardia euroa

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

222,8 miljardia euroa

+1,1 miljardia euroa

-1,0 miljardia euroa

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma

23,6 miljardia euroa

+0,1 miljardia euroa

-0,2 miljardia euroa

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma

95,2 miljardia euroa

+1,5 miljardia euroa

-

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

1 605,0 miljardia euroa

+12,5 miljardia euroa

-

Velkapaperiohjelma

98,4 miljardia euroa

-

-

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 10,3 miljardilla eurolla 1 158,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 404 050 −25
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 321 626 −1 297
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 586 −16
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 244 040 −1 281
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 30 743 2 055
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 474 165
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 474 165
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 779 630 508
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 11 521 508
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 767 770 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 339 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 73 058 −2 473
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 352 084 13 385
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 2 058 411 13 414
  7.2 Muut arvopaperit 293 673 −30
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 372 0
9 Muut saamiset 240 112 891
Vastaavaa yhteensä 4 246 150 13 209
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 131 313 −422
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 735 335 −40 898
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 158 076 −10 309
  2.2 Talletusmahdollisuus 577 234 −30 567
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 25 −22
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 7 698 341
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 400 753 49 014
  5.1 Julkisyhteisöt 259 054 49 389
  5.2 Muut 141 699 −374
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 152 095 3 069
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 001 30
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 497 1 473
  8.1 Talletukset ja muut velat 12 497 1 473
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 048 0
10 Muut velat 230 081 601
11 Arvonmuutostilit 412 030 0
12 Pääoma ja rahastot 102 299 1
Vastattavaa yhteensä 4 246 150 13 209

Yhteyshenkilöt