Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 23 iunie 2017

27 iunie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 23 iunie 2017, scăderea de 25 de milioane EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală națională din Eurosistem în scopul producerii unei monede comemorative.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,7 miliarde EUR, până la 277,8 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei

Tipul operațiunii

Suma scadentă

Suma nouă

22 iunie 2017

operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile

40 de milioane USD

35 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active) s-au menținut practic nemodificate la valoarea de 293,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au redus cu 0,4 miliarde EUR, până la 1 131,3 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 49,4 miliarde EUR, până la 259,1 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 31,1 miliarde EUR, până la 202,4 miliarde EUR. Miercuri, 21 iunie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 11 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 11,5 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) a rămas practic nemodificat la nivelul de 0,3 miliarde EUR, în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 577,2 miliarde EUR (față de 607,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 13,4 miliarde EUR, până la 2 058,4 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Valoarea raportată la 23 iunie 2017

Variație săptămânală – achiziții

Variație săptămânală – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate

7,9 miliarde EUR

-

-0,3 miliarde EUR

Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

5,4 miliarde EUR

-

-0,2 miliarde EUR

Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

222,8 miliarde EUR

+1,1 miliarde EUR

-1,0 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri garantate cu active

23,6 miliarde EUR

+0,1 miliarde EUR

-0,2 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ

95,2 miliarde EUR

+1,5 miliarde EUR

-

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

1 605,0 miliarde EUR

+12,5 miliarde EUR

-

Programul destinat piețelor titlurilor de valoare

98,4 miliarde EUR

-

-

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 10,3 miliarde EUR, până la 1 158,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 404 050 −25
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 321 626 −1 297
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 586 −16
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 244 040 −1 281
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 30 743 2 055
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 18 474 165
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 18 474 165
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 779 630 508
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 11 521 508
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 767 770 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 339 0
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 73 058 −2 473
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 352 084 13 385
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 2 058 411 13 414
  7.2 Alte titluri 293 673 −30
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 372 0
9 Alte active 240 112 891
Total active 4 246 150 13 209
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 131 313 −422
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 735 335 −40 898
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 1 158 076 −10 309
  2.2 Facilitatea de depozit 577 234 −30 567
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 25 −22
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 7 698 341
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 400 753 49 014
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 259 054 49 389
  5.2 Alte angajamente 141 699 −374
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 152 095 3 069
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 3 001 30
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 12 497 1 473
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 12 497 1 473
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 048 0
10 Alte pasive 230 081 601
11 Conturi de reevaluare 412 030 0
12 Capital și rezerve 102 299 1
Total pasive 4 246 150 13 209

Contacte media